Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov.

Planstrategi for Nannestad 2020-2023 - Med kommunestyrets vedtak.pdf

 


Publisert: 08.02.2017 19:28:11
Sist endret: 19.12.2022 11:59