Innhold

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

Kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Kristiansen.

 

 Organisasjonskart Nannestad kommune 01.01.2022.pdf

 

Runar Kristiansen kommunedirektør Send epost 90113448
Ann Kristin Glomstad

kontituert HR-sjef

Send epost 66105064
Ingrid Wøllo Bjørnsengen

stabsleder økonomi

Send epost  91380860
Maren Langlo konstituert leder kommunedirektørens stab Send epost 66105091

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 07.01.2022 15:04