Innhold

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

 Konstituert kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Nilsen

Organisasjonskart Nannestad kommune per 010221.pdf

 

 

Runar Nilsen konstituert kommunedirektør Send epost 66105000
Marit Walle

assisterende rådmann

Send epost 66105060
Cecilie Bjerkli Stokstad

konstituert stabsleder økonomi og styring

Send epost 66105072
Maren Langlo konstituert stabsleder plan og strategi  Send epost 66105091

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 02.02.2021 15:34