Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

Kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Kristiansen.

Organisasjonskart pr. 20.09.2023.

 

Runar Kristiansen kommunedirektør Send epost  90113448
Magne Arild Damsgård økonomisjef Send epost  94818060
Lena Aaker Menken

HR-sjef

Send epost 92410414
Maren Langlo

seniorrådgiver
Politisk sekretariat

Send epost 47653915

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 21.09.2023 13:21