Innhold

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

Kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Kristiansen.

 

Organisasjonskart Nannestad kommune per 04.08.21.pdf

 

Runar Kristiansen kommunedirektør Send epost 90113448
Marit Walle

assisterende kommunedirektør

Send epost 66105060
Ingrid Wøllo Bjørnsengen

stabsleder økonomi og styring

Send epost  91380860
Maren Langlo konstituert stabsleder plan og strategi  Send epost 66105091

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 13.08.2021 08:08