Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

Kommunedirektør i Nannestad kommune er Runar Kristiansen.

Organisasjonskart pr. 15.02.2023

 

Runar Kristiansen kommunedirektør Send epost 90113448
Lena Aaker Menken

HR-sjef

Send epost 92410414
Ann-Kristin Mauseth

Økonomisjef

Send epost  93438213
Maren Langlo Politisk sekretær Send epost 66105091

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 13.03.2023 09:16