Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


ådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:
* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

 Rådmann i Nannestad kommune er Anita Orlund.

 

Hun har med seg rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere i sitt daglige arbeid. 

 Organisering pr 01.03.2019.pdf 

Rådmannens ledergruppe

Anita Orlund rådmann Send epost 66105050
Bjørn-Terje Mellesdal

konst. stabsleder organisasjon og utvikling

Send epost 66105064
Runar Nilsen

stabsleder økonomi og styring

Send epost 66105071
Rune Storstein stabsleder plan og strategi  Send epost 66105100

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 13.03.2017 12:57