Innhold

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:
* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen
.

 Rådmann i Nannestad kommune er Anita Orlund.

 

Hun har med seg rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere i sitt daglige arbeid. 

Nannestad kommunes organisasjonskart 01.06.2020.pdf

 

Rådmannens ledergruppe

Anita Orlund rådmann Send epost 66105050
Marit Walle

assisterende rådmann

Send epost 66105060
Runar Nilsen

stabsleder økonomi og styring

Send epost 66105071
Rune Storstein stabsleder plan og strategi  Send epost 66105100

Publisert: 13.03.2017 12:44:51
Sist endret: 02.06.2020 13:07