Hans Thue fra Arbeiderpartiet er ordfører i Nannestad kommune.

Ordføreren er Nannestad kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, som skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen.

Ordføreren sørger for innkalling og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. 
Ordføreren er også kommunenes rettslige representant. 

Ordføreren har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. 

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå  (kommunedirektøren) og politisk nivå i  kommunen.

Ordføreren kan treffes på tlf 66 10 50 90 eller mob 918 95 723. Du kan også sende han en epost på hans.thue@nannestad.kommune.no .


Publisert: 19.01.2017 08:15:38
Sist endret: 29.03.2022 12:21