Innhold

Kontakt oss

Vi henstiller våre innbyggere om å ta kontakt med virksomheter eller ansatte via telefon eller epost. Ved behov for personlig oppmøte, ta kontakt på forhånd for å gjøre en avtale.

Har du spørsmål om kommunale tjenester kan det være raskest å spørre Kari først.

Kari er vår chat-robot og hun jobber døgnet rundt, hver dag. Du finner henne på alle våre sider. Se etter henne. 

Kari kan hjelpe deg med å finne kontaktinformasjon til mange ansatte.

Du kan også finne dette i telefonlista:

Finn ansatt

Servicekontoret og sentralbord

Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 10.00 - 15.00  (andre åpningstider i julen og påsken)

Sentralbord: 09.00 - 15.00

Besøksadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad 

Vann og avløp: mandag-fredag 09.00-15.00 ring 66 10 50 00. Etter 15.00 ring vakttelefon:

Vann: 90 54 06 91
Avløp: 90 47 75 83
Kommunale bygg: 48 03 14 86
Veg: 90 07 57 33 

Brøyting og strøing av kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier

Mandag-fredag 09.00-15.00 ring 66 10 50 00. Etter 15.00 ring vakttelefon for veg: 90 07 57 33 

Andre enheter/virksomheter

Byggesak

  • Telefon: 66 10 50 00 
  • Telefontid: tirsdag kl. 12.30-15.00 og torsdag kl. 09.00-11.30 
  • Send gjerne E-post

Skolene i Nannestad

Barnehagene i Nannestad

Nannestad sykehjem

Du kan også spørre vår virituelle medarbeider Kari hele døgnet eller kontakte Servicekontoret mellom 09:00 og 15:00 på telefon.

Pressekontakt

Vår pressekontakt er tilgjengelig primært i normal arbeidstid, mandag-fredag. Pressekontakten er tilgjengelig for pressen, innbyggere og publikum for øvrig bes kontakte kommunens sentralbord.

Pressekontakt:

  • Iselinn Næss, tlf. 904 79 088, e-post

Post til kommunen 

Send sikker post til kommunen -  med denne tjenesten kan du også  trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Post til kommunen i papirformat sendes:  Postboks 3, 2031 Nannestad  

E-post:postmottak@nannestad.kommune.no  (ikke sikker)

In English 

For more information, please contact our public service office: 
tel: 66 10 50 00

E-mail:postmottak@nannestad.kommune.no

Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad

Fakturaadresse:fakturascan-nan@nannestad.kommune.no

Kommunenummer: 3036
Bankgiro: 8601 41 96236
Org.nr. 964 95 0202
 

Vakttelefoner

Veg: 90 07 57 33 
Vann: 90 54 06 91
Avløp: 90 47 75 83
Kommunale bygg: 48 03 14 86 - etter kl 15

Vilt: 90 66 00 06
Veterinærvakt: 99 47 39 47


Publisert: 19.01.2017 13:03:26
Sist endret: 03.06.2022 13:41