Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 01.11.2016 Planstrategi for Nannestad kommune 2016 – 2019:

  • Rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017
  • Rullering av kommuneplanens arealdel i 2018 

Inntil ny arealdel vedtas er det disse dokumentene som gjelder:

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - plankart 1:30000 (A1)

Kommuneplanens arealdel - oppstart

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det ble i april 2018 varslet om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 - 2035.

Her er innspillene som har kommet inn til varsel om oppstart av arbeidet med arealdelen:

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens arealdel - høringsforslag

Kommunestyret vedtok 14.08.2018 å sende forslag til arealdelen av kommuneplan for Nannestad 2018-2035 på høring.

Her er uttalelsene som er kommet inn til høringsforslaget av arealdelen:

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til arealdel - eksempel bestemmelser masseforvaltning.PDF

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Andre Johannessen til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Astrid Elisabeth Henriksen til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Avinor AS til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Bane NOR SF til arealdel - Gardermobanen, parkering.PDF

Høringsuttalelse fra Bjerke almenning til arealdel - næring 130 1.PDF

Høringsuttalelse fra Bo Bedre AS til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Bo Bedre AS til arealdel - Mobilitetsplan.PDF

Høringsuttalelse fra Dag Bekkevar til arealdel - boligformål 84 8.PDF

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til arealdel - grus- og pukkressurser.PDF

Høringsuttalelse fra Eline Rasmussen og Lars Erik Eriksen Løvaas til arealdel - 145 10 innenfor grønn grense.PDF

Høringsuttalelse fra Eline Rasmussen til arealdel - Bjerke stadion.PDF

Høringsuttalelse fra Else Nævdal til arealdel - K3 tilbakeføres til LNF- og boligområde.PDF

Høringsuttalelse fra familien Knevelsrud til arealdel - boligformål 90 1.PDF

Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Akershus til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Grønn Parkering AS til arealdel - parkering Rutholen.PDF

Høringsuttalelse fra Hafslund Nett AS til arealdel - nettanlegg.PDF

Høringsuttalelse fra Hans E Sundt til arealdel - utvidelse av Maura skole.PDF

Høringsuttalelse fra Hans-Erik Lenvei til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Hilde Jaavall til arealdel - boligformål 81 36.PDF

Høringsuttalelse fra Ingvild Holmang til arealdel - boligformål 152 24.PDF

Høringsuttalelse fra Ingvild Holmang til arealdel - konsekvenser.PDF

Høringsuttalelse fra Jan-Erik Grønlien til arealdel - boligformål 89 13.PDF

Høringsuttalelse fra Jørgen Ramstad, Hilde Ramstad og Kari Ramstad til arealdel - boligformål 92 1.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad almenning til arealdel - boligformål Rustadmoen.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad bondelag til arealdel - jordvern.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad bygdeliste, Nannestad MDG og Nannestad SV til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad historielag til arealdel - kulturminner.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad historielag til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad Høyre til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad sankelag til arealdel - støtter 7.2.PDF

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - grønn grense Maura.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - kart forslag grønn strek.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - kart forslag grønnstrek og veger.PDF

Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening avd Oslo og Akershus til arealdel - B40, B16 og N5b.PDF

Høringsuttalelse fra Odd Erik Fanghol til arealdel - Gardermovegen 16, endring av K3.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - boligformål 27 1 og 27 626.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - Notat vegtrafikkstøy og luftforurensning.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - Støyvurdering mulighetsstudie.PDF

Høringsuttalelse fra Prestmosen nord velforening til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Rolf Vidar Mariboe til arealdel - fortetting.PDF

Høringsuttalelse fra Ruter AS til arealdel - B47, bussanlegg.PDF

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til arealdel - presisering av uttalelse 11.10.2018 om A2.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel - fjernvarme.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel - Varmeplan 2018 - 2033.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - golf Åsgreina.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 129 9.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 130 3.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 148 3.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - om Tverrvegen knyttet til B30.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Åsgreina 98 2 m.fl..PDF

Høringsuttalelse fra Øyvin Granaas til arealdel - boligformål 7 7.PDF

Høringsuttalelse fra Øyvin Granaas til arealdel - kartutsnitt.PDF

Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til arealdel.PDF

Innsigelse fra NVE til arealdel - vassdrag, flom, skred, nettanlegg.PDF

Innsigelse fra Statens vegvesen til arealdel.PDF

Her er presentasjoner fra kommuneplanutvalget 14.12.2018:

Grønn Parkering

Maura Miljøgrend

Ramstadtoppen

Visjoner for Vennebo

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. august 2018 Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – samfunnsdelen

 

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 08.02.2017 19:41