Kommuneplan 2018 - 2035

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, er styrende for all kommunal planlegging og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser, retningslinjer og plankart. Kommuneplanen revideres vanligvis en gang i valgperioden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 01.11.2016 Planstrategi for Nannestad kommune 2016 – 2019:

  • Rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017
  • Rullering av kommuneplanens arealdel i 2018 

Inntil ny arealdel vedtas er det disse dokumentene som gjelder:

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - plankart 1:30000 (A1)

Kommuneplanens arealdel - oppstart

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det ble i april 2018 varslet om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 - 2035.

Her er innspillene som har kommet inn til varsel om oppstart av arbeidet med arealdelen:

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens arealdel - høringsforslag

Kommunestyret vedtok 14.08.2018 å sende forslag til arealdelen av kommuneplan for Nannestad 2018-2035 på høring.

Her er uttalelsene som er kommet inn til høringsforslaget av arealdelen:

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til arealdel - eksempel bestemmelser masseforvaltning.PDF

Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Andre Johannessen til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Astrid Elisabeth Henriksen til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Avinor AS til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Bane NOR SF til arealdel - Gardermobanen, parkering.PDF

Høringsuttalelse fra Bjerke almenning til arealdel - næring 130 1.PDF

Høringsuttalelse fra Bo Bedre AS til arealdel - B47.PDF

Høringsuttalelse fra Bo Bedre AS til arealdel - Mobilitetsplan.PDF

Høringsuttalelse fra Dag Bekkevar til arealdel - boligformål 84 8.PDF

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til arealdel - grus- og pukkressurser.PDF

Høringsuttalelse fra Eline Rasmussen og Lars Erik Eriksen Løvaas til arealdel - 145 10 innenfor grønn grense.PDF

Høringsuttalelse fra Eline Rasmussen til arealdel - Bjerke stadion.PDF

Høringsuttalelse fra Else Nævdal til arealdel - K3 tilbakeføres til LNF- og boligområde.PDF

Høringsuttalelse fra familien Knevelsrud til arealdel - boligformål 90 1.PDF

Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Akershus til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Grønn Parkering AS til arealdel - parkering Rutholen.PDF

Høringsuttalelse fra Hafslund Nett AS til arealdel - nettanlegg.PDF

Høringsuttalelse fra Hans E Sundt til arealdel - utvidelse av Maura skole.PDF

Høringsuttalelse fra Hans-Erik Lenvei til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Hilde Jaavall til arealdel - boligformål 81 36.PDF

Høringsuttalelse fra Ingvild Holmang til arealdel - boligformål 152 24.PDF

Høringsuttalelse fra Ingvild Holmang til arealdel - konsekvenser.PDF

Høringsuttalelse fra Jan-Erik Grønlien til arealdel - boligformål 89 13.PDF

Høringsuttalelse fra Jørgen Ramstad, Hilde Ramstad og Kari Ramstad til arealdel - boligformål 92 1.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad almenning til arealdel - boligformål Rustadmoen.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad bondelag til arealdel - jordvern.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad bygdeliste, Nannestad MDG og Nannestad SV til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad historielag til arealdel - kulturminner.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad historielag til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad Høyre til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nannestad sankelag til arealdel - støtter 7.2.PDF

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - grønn grense Maura.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - kart forslag grønn strek.PDF

Høringsuttalelse fra Nordby Eiendomsselskap AS til arealdel - kart forslag grønnstrek og veger.PDF

Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening avd Oslo og Akershus til arealdel - B40, B16 og N5b.PDF

Høringsuttalelse fra Odd Erik Fanghol til arealdel - Gardermovegen 16, endring av K3.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - boligformål 27 1 og 27 626.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - Notat vegtrafikkstøy og luftforurensning.PDF

Høringsuttalelse fra Opplysningsvesenets fond til arealdel - Støyvurdering mulighetsstudie.PDF

Høringsuttalelse fra Prestmosen nord velforening til arealdel - Bjørkemåsan.PDF

Høringsuttalelse fra Rolf Vidar Mariboe til arealdel - fortetting.PDF

Høringsuttalelse fra Ruter AS til arealdel - B47, bussanlegg.PDF

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen til arealdel - presisering av uttalelse 11.10.2018 om A2.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel - fjernvarme.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel - Varmeplan 2018 - 2033.PDF

Høringsuttalelse fra Statkraft Varme AS til arealdel.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - golf Åsgreina.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 129 9.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 130 3.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Maura 148 3.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - om Tverrvegen knyttet til B30.PDF

Høringsuttalelse fra Øvre Romerike Prosjektering AS til arealdel - grønn grense Åsgreina 98 2 m.fl..PDF

Høringsuttalelse fra Øyvin Granaas til arealdel - boligformål 7 7.PDF

Høringsuttalelse fra Øyvin Granaas til arealdel - kartutsnitt.PDF

Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til arealdel.PDF

Innsigelse fra NVE til arealdel - vassdrag, flom, skred, nettanlegg.PDF

Innsigelse fra Statens vegvesen til arealdel.PDF

Her er presentasjoner fra kommuneplanutvalget 14.12.2018:

Grønn Parkering

Maura Miljøgrend

Ramstadtoppen

Visjoner for Vennebo

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. august 2018 Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – samfunnsdelen

 

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 08.02.2017 19:41