Kommuneplan 2018 - 2035

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, er styrende for all kommunal planlegging og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser, retningslinjer og plankart. Kommuneplanen revideres vanligvis en gang i valgperioden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 01.11.2016 Planstrategi for Nannestad kommune 2016 – 2019:

  • Rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017
  • Rullering av kommuneplanens arealdel i 2018 

Inntil ny arealdel vedtas er det disse dokumentene som gjelder:

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser

Kommuneplan 2013 - 2029: Arealdelen - plankart 1:30000 (A1)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Her er innspillene som har kommet inn til kommuneplanens arealdel:

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens sammfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. august 2018 Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – samfunnsdelen

 

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 08.02.2017 19:41