Innhold

Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Reglement for Ungdomsrådet.PDF

Reglement for Eldrerådet.PDF

Reglement for Administrasjonsutvalget.PDF

Reglement for Utvalg for gruppeledere.PDF

Delegeringsreglement for Formannskapet og utvalg.PDF

Delegering til Rådmannen.PDF

Reglement for ordfører og varaordfører.PDF

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.PDF

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF

Reglement for interpellasjoner og spørsmål for folkevalgte i kommunestyret.PDF

Reglement for godtgjøring til folkevalgte.PDF

Rutiner for behandling av høringer

 

Andre reglement

Regler for bruk av flagg og kommunevåpen

Kommunikasjonsstrategi for Nannestad kommune 2016 - 2020

Etiske retningslinjer i Nannestad kommuneForretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF


Publisert: 19.01.2017 08:26:02
Sist endret: 19.01.2017 08:26