Innhold

Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Reglement for Ungdomsrådet.PDF

Reglement for Eldrerådet.PDF

Reglement for Administrasjonsutvalget.PDF

Reglement for Utvalg for gruppeledere.PDF

Delegeringsreglement for Formannskapet og utvalg 2019 - 2023.pdf

Delegering til Rådmannen.PDF

Reglement for ordfører og varaordfører.PDF

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.PDF

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF

Reglement for interpellasjoner og spørsmål for folkevalgte i kommunestyret.PDF

Reglement for godtgjøring til folkevalgte.PDF

Rutiner for behandling av høringer

 

Andre reglement

Regler for bruk av flagg og kommunevåpen

Kommunikasjonsstrategi for Nannestad kommune 2016 - 2020

Etiske retningslinjer i Nannestad kommuneForretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF


Publisert: 19.01.2017 08:26:02
Sist endret: 20.03.2020 08:58