Innhold

Reglement for Administrasjonsutvalget 2019-2023.PDF

Delegering til Rådmannen 2019-2023.PDF

Reglement for ordfører og varaordfører.PDF

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2019-2023.PDF

Reglement for Utvalg for gruppeledere 2019-2023.PDF

Reglement for Eldrerådet.PDF

Delegeringsreglement for Formannskapet og utvalg.PDF

Reglement for interpellasjoner og spørsmål for folkevalgte i kommunestyret.PDF

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer 2019-2023.PDF

Rutiner for behandling av høringer

Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019 - 2023 

Reglement for Ungdomsrådet 2019-2023.PDF

 

Andre reglement

Regler for bruk av flagg og kommunevåpen

Kommunikasjonsstrategi for Nannestad kommune 2016 - 2020

Etiske retningslinjer i Nannestad kommuneForretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF


Publisert: 19.01.2017 08:26:02
Sist endret: 19.01.2017 08:26