Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Reglement for Ungdomsrådet.PDF

Reglement for Eldrerådet.PDF

Reglement for Administrasjonsutvalget.PDF

Reglement for Utvalg for gruppeledere.PDF

Delegeringsreglement-for-formannskapet-og-utvalg-2019-2023.pdf

Delegering til Rådmannen.PDF

Reglement for ordfører og varaordfører.PDF

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.PDF

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF

Reglement for interpellasjoner og spørsmål for folkevalgte i kommunestyret.PDF

Reglement for godtgjøring til folkevalgte.PDF

Rutiner for behandling av høringer

Reglement for fjernmøter 2020 - 2023.pdf 

Reglement for Valgstyret 2019-2023.pdf

Reglement for Vegnavnutvalget 2019-2023.pdf

Reglement for Kommuneplanutvalget 2019-2023.pdf

Andre reglement

Regler for bruk av flagg og kommunevåpen

Kommunikasjonsstrategi for Nannestad kommune 2016 - 2020

Etiske retningslinjer i Nannestad kommune

Forretningsorden i møter i folkevalgte organer.PDF


Publisert: 19.01.2017 08:26
Sist endret: 17.10.2022 13:11