Innhold

Eierportal

Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir kunnskap om kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Eierportalen tar utgangspunkt i den informasjonen som fremkommer i eiermeldingen. Eiermeldingen skal bidra til at kommunen er en god og aktiv eier som ivaretar sine eierinteresser på beste måte i forhold til selskapenes strategier og overordnede mål. Videre skal eiermeldingen bidra til åpenhet rundt kommunens overordnede eierskapsstrategier og eierposisjoner.

Felles eiermelding 2021 - 2025(146913).pdf

Eierskap

Nannestad kommune leverer mange forskjellige tjenester til innbyggerne i Nannestad. De fleste av disse tjenestene produserer kommunen selv. En del tjenester leveres i samarbeid med andre kommuner eller fra selskaper som vi eier sammen med andre kommuner. I tillegg kjøpes noen tjenester fra det private.

Nannestad kommune deltar i følgende samarbeid/selskap:

Interkommunale selskap (IKS)

Et interkommunalt selskap er et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller et annet IKS. Selskapsformen brukes særlig hvor to eller flere kommuner eller fylkeskommuner går sammen om å drive en næringsvirksomhet.

Interkommunalt samarbeid 

 

Interkommunalt samarbeid - vertskommunemodellen 

Jessheim interkommunale legevakt  (Den interkommunale legevakten for kommunene: Ullensaker, Gjerdrum og  Nannestad er lokalisert i det nye Helsehuset på Gardermoen Campus.

Adresse: Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim.

Direkte telefon: 116 117

 

Kommunalt oppgavefellesskap  

Andre samarbeid

Øvre Romerike industriservice AS (ØRI)

OrbitArena AS

Gardermoen Vekst - omstillingsprosjet for Ullensaker og Nannestad kommune for drøfting av næringslivet.

HUVO - Vannområdet Leira-Nitelva-Hurdalsvassdraget-Vorma


Publisert: 08.11.2022 12:27:59
Sist endret: 02.02.2024 09:23