Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre til ledere av virksomhetene. 

Delegeringsreglement Nannestad kommune


Publisert: 23.10.2017 14:54:41
Sist endret: 06.10.2023 14:25