Har Nannestad en plan for beredskap og samfunnssikkerhet?

Ja. Nannestad kommune er pålagt å ha en overordnet beredskapsplan for å kunne reagere rasjonelt og effektivt ved alvorlige hendelser. Kommunen følger med på og blir oppdatert om nasjonale føringer for beredskap. 

Påvirker Russlands angrep på Ukraina trusselnivået i Nannestad og Norge?

Justisdepartementet understreker at trusselnivået i Norge er uendret, at vi ikke er i en situasjon med økt beredskap, og at den norske befolkningen kan leve som normalt.

Må vi forberede oss på å bruke tilfluktsrom?

Norske myndigheter understreker at vi ikke har økt beredskap i Norge og at befolkningen kan leve som normalt. Det er altså ingenting som tilsier at det vil bli behov for å bruke tilfluktsrom. Allikevel er det slik at man som innbygger i en kommune har en bevissthet på hvor det finnes tilfluktsrom. Det er en del av den generelle egenberedskapen i Norge.

Tilfluktsrom blir bare tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet. Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er som regel godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Hvor ligger tilfluktsrommene i Nannestad?

Nannestad kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider.

Har kommunen et lager med jodtabletter til innbyggerne?

Nannestad kommune har, som en del av den generelle beredskapen og føringer fra sentrale myndigheter,  jodtabletter tiltenkt skoler, barnehager og institusjoner i kommunen der barn oppholder seg på dagtid. Norske myndigheter anbefaler, som en del av den generelle egenberedskapen, at alle husstander kjøper inn og oppbevarer jodtabletter hjemme til personer under 40 år, gravide, ammende og barn i husstanden. 

Les mer om jodtabletter her.

Informasjon om jodtabletter på flere språk her.

Egenberedskap. Hvordan kan jeg forberede meg på en eventuell beredskapssituasjon?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at alle innbyggere i Norge er forberedt på krise- og beredskapshendelser gjennom såkalt «egenberedskap». Egenberedskap handler først og fremst om at alle bør ha et lager hjemme med nødvendig mat, drikke, medisiner og utstyr til å klare seg selv i tre dager. Les mer om egenberedskap og hva du bør oppbevare hjemme her. 

Hvis det skulle oppstå en stor og/eller langvarig alvorlig hendelse, vil både redningsmannskaper og kommunen lettere kunne håndtere konsekvensene av hendelsen hvis innbyggerne klarer seg selv i den innledende eller mest kritiske fasen av hendelsen. Derfor er det viktig å ta eget ansvar for å klare seg selv med det mest nødvendige i tre dager, til redningsmannskaper, kommunen og andre aktører, har bedre oversikt og kapasitet til å kunne bistå flere.

Hvordan varsles innbyggerne ved beredskapssituasjoner?

I beredskapssituasjoner vil befolkningen bli varslet av nasjonale myndigheter og/eller kommunen via kanaler som SMS, Sivilforsvarets varslingsanlegg og verifisert informasjon fra offisielt hold i media og offisielle nettsteder. Les mer om hvordan du registrerer ditt telefonnummer for varsling her.

Egenberedskap - hva kan du selv gjøre? 

De fleste av oss et helt avhengig av strøm, vann, mat og drivstoff i hverdagen. Vi bruker det til oppvarming, lading av mobiltelefoner og nettbrett, matlaging, vasking, dusjing og så videre. Men uvær, andre naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan påvirke vår tilgang til vann, strøm, mat og medisiner.  Sjansen er kanskje ikke stor, med det kan likevel skje. Da bør du være forberedt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at alle innbyggere i Norge er forberedt på krise- og beredskapshendelser gjennom såkalt «egenberedskap». Egenberedskap handler først og fremst om at alle bør ha et lager hjemme med nødvendig mat, drikke, medisiner og utstyr til å klare seg selv i tre dager. Å oppbevare jodtabletter til personer under 40 år og ha en bevissthet på hvor det finnes tilfluktsrom er også en del av egenberedskapen. Les mer om egenberedskap og hva du bør oppbevare hjemme her. 

Hvis det skulle oppstå en stor og/eller langvarig alvorlig hendelse, vil både redningsmannskaper og kommunen lettere kunne håndtere konsekvensene av hendelsen hvis innbyggerne klarer seg selv i den innledende eller mest kritiske fasen av hendelsen. Derfor er det viktig å ta eget ansvar for å klare seg selv med det mest nødvendige i tre dager, til redningsmannskaper, kommunen og andre aktører, har bedre oversikt og kapasitet til å kunne bistå flere.


Publisert: 06.04.2022 14:31
Sist endret: 06.04.2022 14:44