Beredskapsleder:

Gunhild Meyer Levlin

Kommunal beredskap

Nannestad kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.