Kontaktpersoner

Beredskapsleder

Matilde Risopatron Berg epost 90982368

Beredskapskoordinator 

Stian Kroken epost 41401359

Kommunal beredskap

Nannestad kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.