Hva går ungdomsrådet ut på?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ, eller en rådgivende gruppe for kommunen der alle spørsmål som gjelder levekårene for ungdom går innom. Ungdomsrådet skal fungere som et talerør for barn og unge mot kommunens politiske organer og administrasjon, og er de som skal kunne ta stilling i saker som har konsekvenser for barn og unge.

I rådet skal det være representanter fra elevrådene på ungdomsskolen, Nannestad videregående skole og styret på ungdomsklubben. Men man kan også stille til valg som uavhengig kandidat. En komite bestemt av kommunestyret velger representanter til rådet, men ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Nannestad til å delta i den demokratiske prosessen og engasjere barn og unge i praktisk politisk arbeid. Ungdomsrådet skal stå på for aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for nye tiltak til barn og unge. Ungdomsrådet skal ha en representant fra kommunen som skal bistå dem. Denne representanten kalles ungdomsrådkoordinator. Koordinatoren trenger ikke å bli valgt inn som del av den politiske prosessen.

Hvert år har ungdomsrådet valg innad for å velge leder og nestleder, og rådet består av 8 faste medlemmer og to varamedlemmer. 

Ok, kult, veien videre da?

Dersom du synes dette høres bra ut, er interessert i politikk og vil at du og dine skal bli hørt, så kan du melde din interesse til råders leder, eller til koordinator. Oversikt over hvem rådet består, hvem koordinator er pluss kontaktinfo, finner du ved å sjekke nederst under møtekalenderen som du finner her.

Er fortsatt usikker...

Det er lov! Du kan fremdeles ta kontakt med ungdomsrådet bare for å stille spørsmål. Eller så kan du sjekke e-ung, der kan du høre fra medlemmer av ungdomsråd i hele landet som forteller om sine erfaringer.


Publisert: 23.11.2022 14:40:22
Sist endret: 29.11.2022 11:29