Innhold

Helsestasjonen

Helsestasjon for Ungdom

Det er et gratis tilbud. Vi kalles også HFU. Her er det ingen timebestilling. Du kan snakke om alt mulig du lurer på, f.eks. samliv, seksualitet, følelser, rus, prevensjon, abort, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser, gaming eller andre ting. Her har de hørt det meste fra før, så ikke vær redd for å dele tankene dine.

Det jobber helsesykepleiere, lege og psykisk helsearbeider her som gir råd og veiledning. Gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, og graviditetstest kan du få her, og du kan få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

HFU følger skoleruta, og er åpen på onsdager kl. 14.30 – 17.00. I partallsuker er psykisk helsearbeider på plass i bygget.

Du finner oss på helsestasjonen i Nannestad på Familiesenteret. Det ligger litt bak bensinstasjonen i Nannestad. Besøksadressen er Prestmosvegen 5, 2030 Nannestad.

Ring oss på 66 10 53 38!

 

Taushetsplikt

Hva betyr taushetsplikt?

Du lurer kanskje på om noen får vite om det du sier hvis du tar kontakt? Det trenger du heldigvis ikke å bekymre deg for. Alle som jobber med barn og ungdom i Nannestad kommune har taushetsplikt.

‍Taushetsplikt betyr at man ikke kan si videre noe man har fått vite gjennom jobben til noen andre. Taushetsplikt betyr at for eksempel en lærer eller helsesøster heller ikke kan fortelle noe som du har fortalt dem videre til kolleger, venner, familie og folk som jobber i ulike hjelpetjenester med mindre du, eller dine foreldre, gir dem lov.

‍‍Alle som har en jobb i offentlig forvaltning, har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunene eller staten. Alle ansatte på skolene, SFO, helsesykepleiere, leger,  barneverntjenesten og  NAV har taushetsplikt. Taushetsplikten beskytter deg mot at andre får vite ting om deg, men kan brytes ved fare for liv og helse. Det skal mye til før en kan bryte taushetsplikten.

‍Taushetsplikten gjelder personlige ting som du selv har fortalt, og det som f.eks læreren/helsesøster/ansatte i kommunen har fått vite om. Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan for eksempel være opplysninger som at du har ADHD, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med.

‍Det er straffbart å bryte taushetsplikten, og den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel. I tillegg kan den som har brutt taushetsplikten miste jobben. Taushetsplikten varer livet ut.

Du kan lese mer om dine rettigheter i forhold til taushetsplinkt dersom du trykker her.

Mobbing

Mobbing er ikke greit!

Nannestad kommune vil at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor.

Dersom du går på ungdomsskolen og ikke føler at det er trygt å si ifra til en voksen i skoletiden, kan du også melde fra ved å fylle ut skjemaet som heter "Meld fra om skolemiljø". Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt, altså blir det ikke fortalt videre til noen som ikke har noe med saken å gjøre.

Rektor vil ta kontakt med den som melder inn saken og undersøke saken snarest og innen fem virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Hvis du går på den videregående skolen kan du ta kontakt med helsesykepleier, lærer eller elevtjenesteteamet.

Her er skjemaet "Meld fra om skolemiljø".

Hvordan takle press

Når du er ung så kan du oppleve mye press

Vi vet at dere oppler mye mer kroppspress, skolepress, ruspress, og bare generell stress enn mange ungdommer som kom før dere. Nedenfor en et par nyttige lenker til nettsider som snakker om forskjellige typer press. Se gjerne gjennom for å finne støtte og tips til en litt lettere hverdag.

Å være den som ikke drikker

Å motstå ruspress og rustvang

Kroppspress

Skolepress

Gaming

Mange unge gamer for tiden

Gaming har blitt en naturlig del av mediehverdagen til de fleste. Det gir mening, for spill er underholdene, man får utvikle sosiale ferdigheter og noen ganger får man påfyll på kunnskap.

For noen blir spillingen en altoverskyggende aktivitet. Negative konsekvenser kan være konflikter og krangling i familien eller med venner. Du slutter kanskje å møte på skolen, eller du orker ikke gå på andre fritidsaktiviteter eller være sammen med venner.

Er du usikker på om du spiller for mye, eller er redd for at du er blitt avhengig av å game, så kan du snakke med helsesykepleier på skolen, eller med psykisk helsearbeider på HFU for å høre med dem hva de tenker. Du kan også ta kontakt med spillavhengighet Norge på 47700200 dersom du vil snakke med noen som ikke har noe med Nannestad kommune å gjøre.

Skilsmisse

Skilsmisse kan gå utover barna

Det kan være skikkelig tungt å få vite at dine foresatte har bestemt seg for å gå fra hverandre. Årlig opplever nær 10 000 barn og unge samlivsbrudd. Kanskje lurer du på hvor du skal bo, eller kanskje er du trist på grunn av hele situasjonen. Hva endrer seg når dine foresatte flytter fra hverandre, og hva er dine rettigheter?

Du kan trykke her for å finne svar på disse spørsmålene, og mer.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse handler om tanker og følelser. En god balanse mellom disse gjør det lettere å mestre hverdagen, på godt og vondt. 

Det er helt normalt at livet svinger. Noen dager har vi det bra, andre dager har vi det ikke så bra. Alle mennesker opplever større eller mindre problemer fra tid til annen. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Vi kan være triste, deppa, aggressive eller oppstemte, men så lenge det ikke går ut over det vanlige livet vårt over lengre tid, kaller vi det ikke et problem eller en lidelse. Men når du er trist, lei, bekymret, stresset og føler at du ikke får til noe over tid er det lurt og viktig å snakke med noen om dette.

Hvis du trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med helsesykepleier på skolen, eller på HFU. Du kan ringe kirkens SOS telefon på 22400040 og mental helses telefon på 116123.

Krisehjelp finner du her

Prevensjon

Sikker sex er viktig

For å ungå smittsomme kjønnsykdommer og uønskede graviditeter er det viktig med sikker sex. Kanskje det til og med bare er en preferanse å bruke prevensjon? Kanskje du er usikker på hvilke p-piller som passer best for deg?

Uansett grunn så må du gjerne ta turen innom helsesykepleier på HFU eller på ungdomsskolen og videregående skole for å få råd og veiledning om prevensjon. 

Ta en titt på nettsiden sexogsamfunn for mer informasjon om prevensjon.

 

Vold og seksuelle overgrep

Alle kan oppleve overgrep

Har du opplevd at noen har tatt på deg uten at det var greit, eller seksuelle overgrep? Fysisk eller mental vold? Både overgrep og vold?

Føler du deg alene om det du har opplevd? 

Alle kan bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, uansett kjønn. Du er ikke alene, og selv om det kan være vanskelig å ta innover seg, så er det viktig å huske på at det ikke er din feil at dette har skjedd. Ofte er det beste og viktigste du kan gjøre for deg selv å snakke med en voksen person som du føler deg trygg på, om det du har opplevd. Det kan være en foresatt, en lærer, en helsesykepleier eller noen andre voksenpersoner du stoler på.

Du kan ringe Alarmtelefonen på 116 111 ( det er helt gratis og anonymt) eller landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte på 800 57000.

FHIs info om vold og seksuelle overgrep

Sexogsamfunns info om vold og seksuelle overgrep

 

Hasjavveningsprogram

Forkortelsen er HAP

Har hasjen blitt et problem for deg? Eller trenger du råd og veiledning som pårørende for noen du er bekymret for?

Nannestad kommune har tilbud om hasjavenning for deg som ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og som vil ha hjelp til det. Tilbudet er også for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned, men som ønsker en kvalifisert samtalepartner eller rådgiver. Vi tar utgangspunkt i hva som skjer når du slutter etter lang tids bruk, og hvilke utfordringer som er vanlig å oppleve.

Tilbudet er for brukere av cannabis som vil ha hjelp til å slutte, trappe ned eller kontrollere bruken sin, for bkymrede pårørende som ønsker samtaler eller veiledning, og for andre instanser i hjelpeapparatet som ønsker informasjon om tilbudet eller kontakt.

Du trenger ikke å ha bestemt deg for å slutte for å ta kontakt, du trenger heller ingen henvisning.
Tilbudet er helt gratis. HAP er et program som består av ukentlige samtaler med en fagperson hvor man blant annet snakker om hvordan komme seg gjennom abstinensene som de fleste får når de slutter. HAP varer i 6-8 uker og erfaringene og resultatene hittil er svært gode. HAP krever motivasjon for å slutte og anbefales virkelig. Ta kontakt på 905 06 998 for mer informasjon.


Publisert: 29.11.2022 09:46:17
Sist endret: 14.12.2022 13:11