Innhold

Hva er sommerskolen?

 • Gratis tilbud til alle elever 1.-10. trinn, bosatt i Nannestad kommune (gjelder det trinnet eleven går på i skoleåret 2020/2021)
 • Påmelding og program blir tilgjengelig på www.ungnannestad.no
 • Målet er å kunne delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter som bidrar til sosial kompetanse, livsmestring og faglige/grunnleggende ferdigheter
 • Aktiviteten vil fortrinnsvis foregå de første og de siste ukene av sommerferien
 • Aktivitetene lages i samarbeid med ulike lokale aktører

Vi håper å kunne bruke både klasserom, skolegården, idrettsanlegg, nærmiljø og naturen som læringsarenaer, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer. Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring og inkludering gjennom kurs med god kvalitet, hvor de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. 

 

Program/aktivitetstilbud:

Vi håper å kunne tilby et innholdsrikt aktivitetsprogram innenfor flere av følgende områder:

 • Idrett og fysisk aktivitet
 • Svømming og vannaktivitet
 • Drama/teater/dans
 • Kunst/håndverk/kreativitet
 • Natur, friluftsliv og dyr
 • Fysikk, kjemi og forskning
 • Data/gaming/redigering/foto/film/streaming
 • Litteratur/lesing og skriving/forfatterskap
 • Matlaging, liv og helse
 • Teoretiske fag (matte og engelsk)

Praktisk informasjon

Smittevern:

Den pågående pandemien påvirker også planleggingen og gjennomføringen av årets sommerskoletilbud. Vi ber deg derfor følge godt med her på nettsiden, UngNannestad.no og Facebook siden til UngNannestad framover, da det kan komme endringer på kort varsel.

Under gjennomføringen av sommerskolen vil hvert kurs ses på som en kohort. Det betyr at elevene kun er sammen med elever og ledere fra sitt kurs gjennom uken. Vi må hele tiden vurdere å tilpasse aktiviteter og kohortstørrelser etter smittetrykk.

Arrangørene vil ha det totale ansvaret for smittevernhåndteringen i samråd med kommuneoverlegen og de til enhver tid gjeldende forskrifter for Nannestad kommune. Det er ekstra stort fokus på håndhygiene. 

Alle som skal jobbe med sommerskoleaktivitetene får innføring i smittevernstiltak og håndtering.

Organisering og deltakelse:

Barna får melde seg på en aktivitet hver i første runde for å sikre plasser til flest mulig. Hvis det er ledige plasser igjen etter hvert vil vi åpne opp for en ny runde med påmeldinger.

Av smittevernshensyn vil alle aktivitetene være organisert i mindre grupper.

Særskilt tilrettelegging:

Vi ønsker at alle som vil skal kunne være med i sommerskolen, uavhengig av om de trenger tilrettelegging eller ikke. Særskilt tilrettelegging kan for eksempel gjelde sosiale utfordringer, funksjonsnedsettelse eller bruk av medisiner og hensyn til allergi.

Har ditt barn spesielle behov - ta kontakt med oss for en vurdering og en eventuell drøfting om tilrettelegging.

Program & påmelding:

Elever og foresatte vil motta informasjon om kurstilbud og påmelding både som ranselpost, via Transponder og i sosiale medier.

Detaljert program og lenke til påmelding finner du på www.ungnannestad.no

Tildeling av plasser vil være ved "førstemann til mølla" prinsippet, men vi sørger for å reservere plasser til sårbare barn og ungdom og har en tett dialog med aktuelle virksomheter rundt dette.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder sommerskolen:

Monica H. Moer – ungnannestad@nannestad.kommune.no

Prosjektmidler til sommerskole:

https://www.udir.no/utdanningslopet/sommerskoletilbud/


Publisert: 11.05.2021 08:43:59
Sist endret: 11.05.2021 13:16