Om borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. 

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. Nedenfor finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. 

Bilder inne fra Kirkestua i Holter

Livssynsnøytralt seremoniromLivssynsnøytralt seremoniromLivssynsnøytralt seremonirom

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret hos Skattetaten. 

Prøvingsattest bestiller dere hos Skatteetaten. Husk å være ute i god tid. Dersom saken må behandles manuelt hos Skatteetaten, vil det ta 2-3 uker. Prøvingsattesten er gyldig uten stempel og signatur.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no. 

  • Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
  • Dere skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi.
  • Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest. 
Bestilling av vigsel

Ta kontakt med kommunen på 66 10 50 00 for bestilling av tid eller benytt skjema

Husk at original prøvingsattest fra folkeregisteret må leveres inn.

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

Tid og sted

Kommunale vigsler finner normalt sted i kontortiden mandag – fredag. Vielser kan gjennomføres på lørdager på forespørsel. Legg inn ønsket dato og tidspunkt i skjemaet for bestilling av vigsel.
Det gjennomføres ikke vielser i juli, påske- eller juleferie. 


Vigselstidspunktet fastsettes etter avtale med brudeparet før endelig bekreftelse for tid og sted sendes ut.

Vigsler i kommunal regi finner sted i Nannestad kommunehus, Teiealleen 31, i Nannestad sentrum, eller i livssynsnøytralt seremonirom i Holter.

Vigsler kan gjennomføres på andre steder og tidspunkter etter særskilt avtale med vigsler.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss i kontortiden er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det kan tas betaling for vigsler, dersom brudeparet vigsles utenom oppsatt tid og sted. Dette informeres brudeparet om i god tid før vigselen.

Seremonien, vitner og språk

Seremonien tar ca. 10-15 minutter og gjennomføres av ordfører eller varaordfører. Formularet for borgelig vigsel blir lest opp og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller.

Vigselsprotokollen undertegnes etter seremonien og paret får en midlertidig vigselsattest tilsendt elektronisk.  Endelig vigselsattest blir ettersendt fra Skatteetaten elektronisk via Altinn.

Dersom du har reservert deg for elektronisk kommunikasjon fra det offentlige, vil du få tilsendt både den midlertidige og bekreftelse på vigsel i posten. 

Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Det er god plass på parkeringsplassen utenfor kommunehuset og ved seremonirommet i Holter.

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter. Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon. 

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Nannestad kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Pynting av lokale, ringer, kunstnerisk innslag og fotografering

Det er mulig å avtale egen pynting av lokalet, som betales og gjøres av brudeparet selv.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Dette må avtales før seremonien starter.

Dersom brudeparet ønsker kunstneriske innslag, for eksempel diktlesning eller sang, må dette avtales på forhånd med vigsler. Om dere ønsker å benytte Nannestad Kulturskole, kan de tilby sang, minikor (ensemble), blåsinstrumenter, piano, gitar og trekkspill. Ta selv kontakt med Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen, telefon 66 10 50 00 for mer informasjon og eventuell avtale. 

Fotografering  og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Generelt

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. (ekstern lenke).


Nyttige lenker

Søknad til folkeregisteret om prøvingsattest
Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Vedtak om borgerlig vigselsformular
Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler


Publisert: 28.11.2017 11:18:16
Sist endret: 17.08.2023 07:37