Innhold

Gravferd/Begravelse

Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som veller opp. Midt i dette er det mye som må ordnes på kort tid, og en god del avgjørelser som må tas. 

Slik går du frem

Stell av grav

Det er muligeter til å bestille stell av gravsted på Stensgård, Nannestad, Bjørke og Holter kirkegårder.

Gravstell må bestilles så tidlig som mulig i vårsesongen og senest 1. mai.

Er det noe mere du lurer på ta kontakt med kirkekontoret i Nannestad på telefon 66105590 eller 
Kirken i Nannestad

Askespredning

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse til dette. Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet. Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år.

Ved spredning av aske/ privat gravsted kan man ikke kreve at prest medvirker i forbindelse med begravelsen Jfr..gravferdsloven §20


Publisert: 02.11.2016 16:45:56
Sist endret: 25.10.2021 12:11