Innhold

Hurdalsjøen

Badeplassen Lima i sørenden av Hurdalsjøen har en langgrunn badeplass velegnet for barn. Plassen har toalettbygg. Du kan parkere ved Stensgård kirke.

Leira mellom Stråtjern og Hombledalen

Det finnes flere fine badeplasser i elva Leira mellom Stråtjern (Gamle Hadelandsveg) og Hombledalen. Sør i kommunen, lenger ned i elva ligger de beste badeplassene ved Krokfoss og Fossfossen.

Dammen i Åsgreina

Stup i dammen

Stordammen i Åsgreina har også badeplass, men her er det ingen parkeringsmuligheter (privat vei). Badende anmodes om å benytte buss eller sykkel. 


Publisert: 02.11.2016 15:15:39
Sist endret: 24.08.2022 11:18