I åsene rundt Nannestad, finnes det milevis med merkede turstier, skogsbilveier til å sykle på om sommeren og utmerkede skiløyper om vinteren.

Bålbrenning

Kjenner du reglene for bålbrenning? Nannestad kommune har en egen forskrift for dette.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Nannestad kommune, Akershus

Bompenger

Se mer på Allmenningsdrift Romerike

Jegerprøven

Hvis du vil jakte, må du først ta jegerprøven. Dette er fordi jakt og fangst krever kunnskap om hva du kan jakte på, skytevåpen og fangstredskap, human jakt og regelverk.

Fra kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i opplæringsjakt med våpen på småvilt, samt fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måke uten å ha avlagt jegerprøven.

Fra kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du delta i opplæringsjakt på storvilt. Dette krever at du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs på 30 timer og en nettbasert eksamen. Eksamen består av 50 oppgaver og du får 50 minutter til å svare.

Du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Du kan også se på nettsidene til

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne naturmiljøet og fremme trivsel. Motorferdsel til f.eks. redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring eller kjøring til faste bosteder er det ikke nødvendig å søke om, men du må få tillatelse fra kommunen for annen type motorferdsel. Du vil ikke få tillatelse til ren turkjøring.

Søknadfrist:

Det er viktig at du søker i god tid, ellers kan du risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før du ønsker å kjøre.

Du må alltid ha med kjøretillatelsen når du ferdes i utmark.

Vannscooter

Forskrift om bruk av vannscootere, Nannestad