Innhold

Eidsivatinget

I 2022 er det tusen år siden Olav Haraldsson etablerte Eidsivatinget. I 2030 er det 1000 år siden Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad. Tiåret byr på mange jubileer fra Olavs virke i Norge som vil markeres både regionalt og nasjonalt.

I hele Gardermoregionen blir det arrangementer, lokale og felles, gjennom hele året. Konserter, teater, turer, foredrag, seminar, konkurranser og «global gatherings» – for å nevne noen.

Du kan lese mer om hva som skjer på nettsidene til Eidsivatinget

 

Husflidskonkurranse

I anledning 1000-årsjubileet for Eidsivatinger inviteres det til en stor Husflidskonkurranse. Konkurransen går ut på å designe et mønster hvor hovedmotivet skal være en fremstilling av hva demokrati betyr for deg. Innsendingsfrist: 1. april 2022.

Motivet skal være forståelig for alle, uavhengig av kommunegrenser. Lokale motiver tillates derfor ikke.

Invitasjon til Eidsviatinget_husflidskonkuranse.pdf

Pilgrimsvandring

I dag er det mange forskjellige motiver for å gå pilegrimsvandring. Noen er åndelige, at pilegrimene forventer at det skal skje noe positivt med dem under vandringen. Noen er religiøse, at de ønsker å oppleve de hellige stedene. Noen  pilegrimer starter å gå fordi de er i en vanskelig periode. De vil bruke vandringen til å behandle sorg eller andre problemer. Andre går pilegrimsvandring fordi de ønsker å sette seg  et mål. I dag er nok vandringen for mange like viktig som selve målet.

Kirkene i Nannestad arrangerer pilgrimsvandring fra Stensgård kirke til Eidsvoll kirke 19. juni.

https://www.eidsivatinget.no/pilegrimsleden/


Publisert: 07.02.2022 08:55:05
Sist endret: 07.04.2022 14:42