Innhold

Museer

Det finnes ett museum i Nannestad, og det er Nannestad bygdemuseum

Nannestad bygdemuseum ble etablert i 2007 på bagrunn av en pengegave fra en utflyttet Nannestadsokning, Tore G. Solheim, som for mange år siden fikk ideen til et eget museum i hjembygda. "Tanken er at de yngre skal få kjennskap til historien for bygda si", sa Solheim, som selv har bidratt med en mengde gjenstander av forskjellige slag i tillegg til møbler og innredninger fra sin hjemgård Grindaker i Bjerke sogn i Nannestad. Disse møblene er plassert i tre rom som skal illustrere hvordan det så ut på gården. Solheim gikk bort i 2015, men museet lever videre og har jevnlig besøk av skoleelever, slik Tore ønsket.

Det finnes i tillegg flere faste samlinger i museet. Blant annet:

  • Dr. Habberstads legekontor. Han hadde kontor ikke langt fra museet og dette kontoret er gjenskapt med mye av utstyret doktoren benyttet i sin virksomhet. Habberstad virket som lege for alle innbyggere i Nannestad  gjennom flere tiår.
  • Landhandel. I Nannestad var det mange små butikker. En av disse landhandler som holdt ut lenge var B.Størdal i Maura. Inventar og handelsvarer fra butikken er satt opp bak disken.
  • Håndverkssamling.
  • I "møkkakjelleren" finnes det en stor samling med eldre landbruksredskaper, og utenfor museet finnes det en gammel, "pensjonert" gråtass-traktor til glede for de minste.
  • Utenfor museet finnes det en steinsamling.

Det er også temporære utstillinger som tar for seg ulike tema, og flere arrangementer i løpet av året. Nannestad Bygdemuseum fungerer også som møtelokale for Nannestad historielag, og andre lag og foreninger.

Adressen er Teiealleen 11, vegg i vegg med Nannestad bibliotek. Bygdemuseet er drevet av et styre og samarbeider med både kommunen og Nannestad historielag.

Åpningstider er lørdager fra 12:00-15:00, og etter avtale.

 

Nannestad bygdemuseum


Publisert: 02.11.2016 15:18:50
Sist endret: 15.11.2016 15:13