Reglement

Reglement utleie av lokaler i skoler, barnehager.pdf (gjeldende fra 01.04.2019)

Kortvarig leie

Dersom det gjelder kortidsleie av Nannestadhallen eller Maurahallen ta kontakt med kulturvirksomheten på tlf. 66 10 50 00 

I forbindelse med utbyggingen av Nannestad kommunehus er ikke storsalen og blackbox tilgengelig for leie. Lokalene vil være stengt under hele byggeperioden. Har du spørsmål ta kontakt med kulturvirksomheten.

Langtidsleie

For langtidsleie av kommunale flerbrukshaller må søknad sendes til kommunen innen 15. mai inneværende år. Kulturvirksomheten foretar fordeling av banetid ut fra inkomne søknader. Søknadsskjema finner du på denne nettsiden under Skjemaliste, benytt skjema: Kultur - søknad om leie av lokaler, anlegg og utstyr.

Idrettslag som ønsker treningstid på Nannestad kunstgressbane melder inn ønsker på epost til postmottak@nannestad.kommune.no. 

Leie av idrettsanlegg, haller og storsalen

Send en henvendelse til postmottak@nannestad.kommune.no, eventuelt ring 66105312/66105000. 


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 25.04.2023 14:57