Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kortvarig leie

Dersom det gjelder kortidsleie av Nannestadhallen eller Maurahallen kontakt Servicekontoret på tlf. 66 10 50 00 eller servicekontoret@nannestad.kommune.no

Langtidsleie

Gjelder det leie av kunstgressbanen eller langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen - ta kontakt med kulturkontoret på 66 10 50 00.

Idrettslag som ønsker langtidsleie melder dette inn til kultur, som så foretar en fordeling. 

Leie av idrettsanlegg, haller og storsalen

Du kan selv sjekke om det er ledig tid i Storsalen i kommunehuset, Nannestadhallen, Maurahallen eller på kunstgressbanen  

Eller sende en henvendelse til kulturarena@nannestad.kommune.no . Eventuelt 48207526. 

Søknadsskjema for leie av lokaler

Søknad: Leie av lokaler og anlegg til arrangement

Søknad: Sesongleie av lokaler og anlegg

Søknad: Korttidsleie av lokaler og anlegg 

Priser

Nannestadhallen

Generelle bestemmelser
Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 
Leie av en bane med ett sett garderober Mandag - Fredag Pris pr. time  165 

Arrangement, 1 eller 2 baner

Leien inkl. garderober, møterom og kiosk (evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).

   Lørdag- Søndag   Pris pr. bane pr. døgn 1640
   
 
Leie av styrkerom/spinning   Mandag - Fredag Pris pr. time  165    
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 165
               
* Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.          

Nannestad kunstgressbane          

 
Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 980
Mandag - Søndag 3/4 bane   Pris pr. time 925
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 620
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 310

Maura-hallen

Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 165

Lokaler festavdeling Nannestad kommunehus

Generelle bestemmelser
Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.
Depositum: 25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.
Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.
Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       347 279 69 139
Kommunestyresal     279 209 56 105
Black Box       56 56 56 56
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 1 500 1 500   1 500
Oppsett av bord/stoler storsal 331 323   323
Renhold storsal 660 642   642
Renhold kommunestyresal 512 512   512
Renhold øvrige rom 323 323   323
                     
* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.      

Klage

Klager fra leietakere og evt. andre rettes til og følges opp av Servicekontoret.


Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 03.11.2017 11:28