Kortvarig leie

Dersom det gjelder kortidsleie av Nannestadhallen eller Maurahallen kontakt Servicekontoret på tlf. 66 10 50 00 eller servicekontoret@nannestad.kommune.no

Langtidsleie

Gjelder det leie av kunstgressbanen eller langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen - ta kontakt med kulturkontoret på 66 10 50 00.

Idrettslag som ønsker langtidsleie melder dette inn til kultur, som så foretar en fordeling. 

Leie av idrettsanlegg, haller og storsalen

Du kan selv sjekke om det er ledig tid i Storsalen i kommunehuset, Nannestadhallen, Maurahallen eller på kunstgressbanen  

Eller sende en henvendelse til lisa.maria.rohrhirsch@nannestad.kommune.no . Eventuelt ring 66105312.  

Søknadsskjema for leie av lokaler

Søknad: Leie av lokaler og anlegg til arrangement

Søknad: Sesongleie av lokaler og anlegg

Søknad: Korttidsleie av lokaler og anlegg 

Priser:

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2018 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 169
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 683
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 169
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 169

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Kunstgressbane

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 005
Mandag - Søndag 3/4 bane   Pris pr. time 949
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 636
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 318

Maurahallen

Tjeneste Pris 2018 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 169

Utleie av skolelokaler

  Pris 2018 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag Pris pr. time 140
Lørdag- Søndag Pris pr. time 240
Mandag - Fredag Pris per dag 978
Lørdag- Søndag Pris per dag 1 680
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag Pris pr. time 300
Lørdag- Søndag Pris pr. time 580
Mandag - Fredag Pris per dag 2 100
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 060
Leie av gymsal Mandag - Fredag Pris pr. time 280
Lørdag- Søndag Pris pr. time 400
Mandag - Fredag Pris per dag 1 960
Lørdag- Søndag Pris per dag 2 800
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag Pris pr. time 300
Lørdag- Søndag Pris pr. time 600
Mandag - Fredag Pris per dag 2 100
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 200

**) Det vil bli fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       347 279 69 139
Black Box       56 56 56 56
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 1 500 1 500   1 500
Oppsett av bord/stoler storsal 331 323   323
Renhold storsal 660 642   642
Renhold kommunestyresal 512 512   512
Renhold øvrige rom 323 323   323

* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

Klage

Klager fra leietakere og evt. andre rettes til og følges opp av Servicekontoret.


Publisert: 02.11.2016 14:07
Sist endret: 15.11.2016 15:13

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?