Reglement

Reglement utleie av lokaler i skoler, barnehager.pdf (gjeldende fra 01.04.2019)

Kortvarig leie

Dersom det gjelder kortidsleie av Nannestadhallen eller Maurahallen ta kontakt med kultur på tlf. 66 10 50 00 

Langtidsleie

Gjelder det leie av kunstgressbanen eller langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen -  kontakt med kultur på 66 10 50 00.

Idrettslag som ønsker langtidsleie søker om dette, så kultur foretar en fordeling. 

Leie av idrettsanlegg, haller og storsalen

Du kan selv sjekke om det er ledig tid i Storsalen i kommunehuset, Nannestadhallen, Maurahallen eller på kunstgressbanen  

Eller sende en henvendelse til postmottak@nannestad.kommune.no . Eventuelt ring 66105312/66105000.  

Priser:

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal     770 410 0 175
Black Box     515 310 0 175
Tjeneste     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 750 500 500 500
Prosjektor, lydanlegg eller annet enkelt utstyr/tilrettelegging       400 100     100 100
Leie av Flygel** 1 000 500 300 500
Leie av sceneelementer***       50 50     0   50
Oppsett av bord/stoler storsal 410 410 410 410
Renhold storsal 720 720 720 720
Renhold øvrige rom 410 410 410 410

* Pr. time - Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

** pr dag. Tillegg for stemming

*** pr element

 

 

Leie av lokaler i bibliotek

Lokaler     Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Bibliotek, stort møterom   300 150 0 100
Museet, møterom med kjøkken   300 150 0 100

Leie av arealer på skoler og barnehager

Generelle bestemmelser

Det vises til reglement for utleie av lokaler i skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og gjeldende instrukser, rutiner og eventuelle ordensregler for det enkelte bygg.

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag     Pris pr. time 148
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 254
Mandag - Fredag     Pris per dag 1 037
Lørdag- Søndag     Pris per dag 1 781
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag     Pris pr. time 318
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 615
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 226
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4 303
Leie av gymsal Mandag - Fredag     Pris pr. time 297
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 424
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 077
Lørdag- Søndag     Pris per dag 2 968
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag     Pris pr. time 318
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 636
Mandag - Fredag     Pris per dag 2 226
Lørdag- Søndag     Pris per dag 4 451
Eventuell renholds- og/eller vaktmester-tjeneste.  Mandag - Fredag     Pris pr. time 464
Lørdag- Søndag     Pris pr. time 928

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2020 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 179
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 783
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 179
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 179

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 036
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 722
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 361

Maurahallen

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 180

Publisert: 02.11.2016 14:07
Sist endret: 26.10.2020 12:14