Reglement

Reglement utleie av lokaler i skoler, barnehager.pdf (gjeldende fra 01.04.2019)

Kortvarig leie

Dersom det gjelder kortidsleie av Nannestadhallen eller Maurahallen bruk skjema: Lokaler og anlegg - søknad om leie til arrangement , eller ta kontakt med kultur på tlf. 66 10 50 00 

Langtidsleie

Gjelder det leie av kunstgressbanen eller langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen -  bruk skjema:  Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie , eller ta kontakt med kultur på 66 10 50 00.

Idrettslag som ønsker langtidsleie søker om dette, så kultur foretar en fordeling. 

Leie av idrettsanlegg, haller og storsalen

Du kan selv sjekke om det er ledig tid i Storsalen i kommunehuset, Nannestadhallen, Maurahallen eller på kunstgressbanen  

Eller sende en henvendelse til postmottak@nannestad.kommune.no . Eventuelt ring 66105312/66105000.  

Søknadsskjema for leie av lokaler

Søknad: Leie av lokaler og anlegg til arrangement

Søknad: Sesongleie av lokaler og anlegg

Søknad: Korttidsleie av lokaler og anlegg 

Priser:

Kommunehuset

Generelle bestemmelser

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Lokaler       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Storsal       750 400 170 170
Black Box       500 300 170 170
Tjeneste       Kommersiell/privat utleie Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell* 3 000 3 000   3 000
Oppsett av bord/stoler storsal 400 400   400
Renhold storsal 700 700   700
Renhold kommunestyresal 550 550   550
Renhold øvrige rom 400 400   400

* Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.

Generelle bestemmelser

Nannestadhallen

Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer. 

Tjeneste           Pris 2019 inkl. mva.
Leie av en bane med ett sett garderober   Mandag - Fredag     Pris pr. time 174
Arrangement, 1 eller 2 baner **) Lørdag- Søndag     Pris pr. bane pr. døgn 1 730
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
 
Leie av klatrevegg*     Mandag - Fredag       Pris pr. time 174
Leie av styrkerom/spinning     Mandag - Fredag     Pris pr. time 174

 *) Bruk av klatrevegg krever at det er veileder med brattkort til stede.

**) Det vil bli fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn allerede oppsatte timer, eller ved at lokalene leveres tilbake i en stand som krever utvidet renhold.   

Kunstgressbane

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Leie av kunstgressbane Mandag - Søndag 1/1 bane   Pris pr. time 1 005
Mandag - Søndag   1/2 bane   Pris pr. time 700
Mandag - Søndag 1/4 bane   Pris pr. time 350

Maurahallen

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag Pris pr. time 174

Utleie av skolelokaler

  Pris 2019 inkl. mva.
Leie av klasserom Mandag - Fredag Pris pr. time 144
Lørdag- Søndag Pris pr. time 247
Mandag - Fredag Pris per dag 1 005
Lørdag- Søndag Pris per dag 1 727
Leie av kjøkken på skolen Mandag - Fredag Pris pr. time 308
Lørdag- Søndag Pris pr. time 596
Mandag - Fredag Pris per dag 2 159
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 174
Leie av gymsal Mandag - Fredag Pris pr. time 288
Lørdag- Søndag Pris pr. time 411
Mandag - Fredag Pris per dag 2 015
Lørdag- Søndag Pris per dag 2 878
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom Mandag - Fredag Pris pr. time 308
Lørdag- Søndag Pris pr. time 617
Mandag - Fredag Pris per dag 2 159
Lørdag- Søndag Pris per dag 4 318

**) Det vil bli fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.

 


Publisert: 02.11.2016 14:07
Sist endret: 15.11.2016 15:13