Innhold

Hvem er veteraner?

Veteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren. Nannestad kommune ønsker å bidra til at innbyggere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne.

 

Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten. Nannestad kommune har sammen med kommunene i Gardermoregionen vedtatt en felles interkommunal veteranplan som legger føringer for hvordan man kan ivareta veteranene på en best mulig måte. 

Veterankontakt i Nannestad

Forsvaret har anmodet kommunene om å utpeke en veterankontakt. Veterankontakten skal være et kontaktpunkt for veteraner, deres familie, samt andre aktører innenfor veteranområdet. Veterankontakt i Nannestad kommune er Monica Moer. Hun jobber i kulturenheten og har kontor på kommunehuset, for tiden Leiravoll - Nannestadvegen 220. 

Ta kontakt på tlf. 924 14 303 eller e-post monica.moer@nannestad.kommune.no.

Andre viktige kontakter

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til veteraner@mil.no  eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var. 

Norges veteranforbund (NVIO)

Hjelper veteraner med tiden etter endt tjeneste. Treff andre i samme situasjon. NVIO har også lokallag på Øvre Romerike. 

Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS)

Hjelper skadde soldater og er pådriver for god reintegrering av veteraner til det sivile samfunn. 

Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdalen

Har du eller noen i din familie gjort tjeneste for Forsvaret i utlandet, kan familievernet gi et tilbud hvis det oppstår samlivs- og relasjonsproblemer


Publisert: 11.11.2019 13:07:39
Sist endret: 15.11.2022 08:32