Innhold

Hvordan er tjenesten organisert?

Støttekontakt/fritidskontakt kan organiseres på tre måter:

  1. Individuell kontakt.
  2. Deltakelse i aktivitetsgruppe.
  3. Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Pris

Det er gratis å ha støttekontakt/fritidskontakt , men kostnader til turer og aktiviteter, som f.eks. inngangsbillett til svømmehall eller billett til kino.

Hvem jobber som støttekontakt/fritidskontakt?

Det kreves ingen spesiell faglig bakgrunn, men opplæring og oppfølging blir gitt av fagfolk.

Hvordan søker jeg om støttekontakt/fritidskontakt?

Det er koordinerende team i kommunen som mottar søknaden. Saksbehandler for tjenesten vurderer, fatter vedtak og står for videre igangsetting av ordningen.

Søk om støttekontakt/fritidskontakt

Ledsagerbevis 

Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. 

Når du viser fram kortet, kan den som følger deg få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller lavere pris på ulike inngangsbilletter og overnatting på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

  • fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse
  • allergier eller andre "skjulte" lidelser

Ledsagerbeviset gjelder der arrangør, transportselskap ol. har sluttet seg til ordningen. Du må selv sjekke om de aksepterer kortet på stedet eller arrangementet du vil besøke.

Søk om ledsagerbevis

Vil du bli støttekontakt/fritidskontakt?

En støttekontakt/fritidskontakt jobber for å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søk om å bli støttekontakt/fritidskontakt

Mer om støttekontakt/fritidskontakt

Fritid for alle

ung.no

Kontaktinfo

Konsulent for funksjonshemmede: 66 10 52 31 / 906 95 488


Publisert: 26.07.2022 15:14:17
Sist endret: 25.04.2023 10:28