Innhold

Hvordan er tjenesten organisert?

Støttekontakt/fritidskontakt kan organiseres på tre måter:

  1. Individuell kontakt.
  2. Deltakelse i aktivitetsgruppe.
  3. Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Pris

Det er gratis å ha støttekontakt/fritidskontakt , men kostnader til turer og aktiviteter, som f.eks. inngangsbillett til svømmehall eller billett til kino.

Hvem jobber som støttekontakt/fritidskontakt?

Det kreves ingen spesiell faglig bakgrunn, men opplæring og oppfølging blir gitt av fagfolk.

Hvordan søker jeg om støttekontakt/fritidskontakt?

Det er koordinerende team i kommunen som mottar søknaden. Saksbehandler for tjenesten vurderer, fatter vedtak og står for videre igangsetting av ordningen.

Søk her

Ledsagerbevis

Link til info og søknadsskjema om ledsagerbevis

Vil du bli støttekontakt/fritidskontakt?

En støttekontakt/fritidskontakt jobber for å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Link til: Les mer om og søk om å bli støttekontakt/fritidskontakt

Mer om støttekontakt/fritidskontakt

Fritid for alle

ung.no

Kontaktinfo

Konsulent for funksjonshemmede: 66 10 52 31 / 906 95 488


Publisert: 26.07.2022 15:14:17
Sist endret: 26.07.2022 15:14