Innhold

NB! Siden er under arbeid! 

Hva kan du få hjelp til?

Hvordan kan du få hjelp?

Hvem er vi?

Konsulent for funksjonshemmede er saksbehandler for søknader om avlastning, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA), og kan gi informasjon om disse tjenestene.

I tillegg kan konsulent for funksjonshemmede gi informasjon om Individuell plan (IP).

Informasjon angående verge, finnes i Vergemålsportalen.

 

Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Hvor kan man få avlasting?

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak
  • særskilte private tiltak

Hvem kan få avlastning?

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan søker jeg?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke om avlastning, og skal tas med i planlegging av tilbudet. Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Kommunen skal foreta en vurdering og deretter fatte vedtak.

Søknadsfristen er 2 måneder før avlastning skal tre i kraft.

 

Hva kan tas i betraktning i en søknad om avlastning?

  • Om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
  • Om det er snakk om omsorg for mer enn en person.

Publisert: 31.05.2022 12:20:49
Sist endret: 31.05.2022 12:34