Tilrettelagte tjenester

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder for tilrettelagte tjenester er Erlend Krogsgård

e-post

tlf: 99 75 38 32

Her du spørsmål om tilrettelagte tjenester? Snakk med en av våre konsulenter på telefon hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00 på telefon 66105231

NB! siden er under arbeid 

Om tilrettelagte tjenester 

Tilrettelagte tjenester er en virksomhet med totalt 83 årsverk som omfatter følgende tjenestesteder: Miljøtjenesten, Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad bokollektiv, kompetanse- og arbeidssenter Nannestad (KAN) og barnekoordinator / Konsulenter. 

Virksomheten tilrettelagte tjenesters hovedansvar er koordinering, oppfølging og tildeling av tjenester til innbyggere i kommunen med ulikt bistands og hjelpebehov. Det jobbes målrettet for et helhetlig tjenestetilbud, hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse er sentralt.