Veiledning og kurs til fosterhjem

Kontaktinformasjon:

Postadresse: postboks 3. 2031 Nannestad

Telefonnr: 40447339

Støttepilar er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker, Nes og Lunner. Støttepilar består av tre veiledere med bred kompetanse. Vår oppgave er å gi fosterhjem veiledning, støtte og faglig påfyll, i en krevende omsorgsoppgave. Våre tilbud er:

  • Skreddersydd individuell veiledning.
  • PMTO
  • Trygg base (gruppe veiledning)
  • TBO-F (traumebasert omsorg i fosterhjem) kurs og gruppeveiledning

Det er barneverntjenesten som henviser fosterhjem til våre tilbud.