Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Akutte henvendelser

Ved akutte henvendleser ta kontakt med kommuneoverlege:  Matilde.Risopatron.Berg


Publisert: 19.09.2016 11:06:19
Sist endret: 15.11.2016 15:13