SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og politi for å ivareta krimitalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familer.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante aktører i kommunen. Næringsliv og frivillige organisasjoner hører også med til dette arbeidet. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av riksomheter og faggrupper.

Virksomheter og faggrupper møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, følge med på og justere sitt arbeid for å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist, og foren for dobbeltarbeid resuseres.

Samarbeidsavtalen med politiet finner du her. 


Publisert: 15.05.2019 13:17:42
Sist endret: 29.11.2022 13:30