Mennesker i alle aldre som bor eller midlertidig oppholder seg i Nannestad kommune. Tjenesten er et tilbud til deg som på grunn av psykiske og/eller rusrelaterte lidelse sliter med å fungere i hverdagen. Pårørende kan også få tilbud om hjelp hos oss. Oppfølgingen fra tjenestene er frivillig og forutsetter derfor eget ønske og motivasjon om endring. 


Publisert: 27.05.2022 12:43
Sist endret: 29.06.2022 13:21