Hvem er vi i rus og psykisk helsetjeneste?

Vi er en sammensatt faggruppe med blant annet sosionomer, vernepleiere og sykepleiere.  

Vi har et team med miljøterapeuter og miljøarbeidere som jobber ambulant. 

Vi har kurs og gruppetilbud.   

Vi drifter også lavterskel tilbud med dagtilbud, en drift som stadig er i utvikling ut fra brukerens behov.   

Hvordan jobber vi? 

Tjenesten vår er recoveryorientert, dette betyr at vi jobber med en tilnæring som forutsetter at det er to eksperter som møtes i en samarbeidsrelasjon, den en er den som skal få hjelp og den andre er en fagpersonSlik får brukeren mulighet til å bruke sine ressurser og interesser og jobbe med håndtering av ulike livsprosesser. Å arbeide Recoveryorientert innebærer å ha brukeren i sentrum og se vedkommende i lys av hans eller hennes ressurser, sosiale nettverk og levevilkår. En slik praksis gjør at vi leter etter veien fremover sammen med den det gjelder. Målet med denne tilnærmingen er meningsfulle hverdager og et godt liv.   


Publisert: 27.05.2022 13:12
Sist endret: 29.06.2022 13:20