Hva kan du få hjelp til?

Hos oss møter du en du kan snakke med om din situasjon. Vi kan støtte deg med å ta tak i dine utfordringer, slik at du opplever økt mestring i eget liv.  

Vi tilbyr: 

 • Ulike gruppetilbud, som eksempelvis friluftsgruppe, kreativ gruppe og Kurs i depresjonsmestring (KID).Les om våre gruppetilbud her 

 • Miljøterapeutiske tiltak. 

 • Boveiledning og praktisk bistand. 

 • Økonomiske rutiner. 

 • Oppfølging hos offentlige instanser. 

 • Struktur og orden i hverdagen. 

 • Lavterskel matservering. 

 • Individuelle samtaleforløp. 

 • Møter hvor du inviterer med de som er viktig for deg (nettverksmøte).  

 • Koordinering av individuell plan (IP) og deltar på ansvarsgruppe. 

 • Bistand med å ta kontakt med andre tjenester eller henvise deg til behandling om du trenger det. 

 


Publisert: 27.05.2022 12:39
Sist endret: 29.06.2022 13:23