Innhold

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og evne til å fungere i hverdagen. Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor deltakerne lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder/ forsterker nedstemthet/depresjon. Kurset har ukentlige treffpunkt, over totalt 10 ukerKurset gjennomføres to ganger i året (høst og vår).  

Kurset koster 700 kr pr person. Dette dekker kursmateriell, kaffe og te.   

Matservering 

Matserveringen er et tilbud til mennesker med sammensatte utfordringer som er brukere av tjenesten rus og psykiskhelsetjeneste.  Hver dag samles vi omkring et varmt felles måltid. Tilbudet er gratis.  

Friluftsgruppe

Denne gruppen er en friluftsgruppe som tilbyr turer og aktiviteter som fremmer både den fysiske og den psykiske helsen. Gruppen retter seg mott innbyggere med psykiske vansker/lidelser i ulike aldre. Her vil det være gåturer av variabel distanse, bålturer, fisketurer, gapahuk-besøk med mer.  Gruppen møtes ukentlig.

Aktivitetsgruppe 

Denne gruppen er en gågruppe som retter seg mot innbyggere med psykiske lidelser fra 18 år og oppover. Gåturene er av kortere distanse. Gruppen møtes ukentlig.

Kreativ gruppe 

Dette er en gruppe for deg som ønsker å få utløp for din kreativitet eller lære deg å lage ting man aldri har lagd før. Gruppen retter seg mot innbyggere med psykiske vansker/lidelser i ulik alder. Symbolske summer for materialbruk som går tilbake til senteret. Gruppen møtes ukentlig.

Hodebry

Dette er en gruppe for både brukere i av tjenesten i dag og tidligere brukere som er glad i quiz og brettspill. Gruppen retter seg mot innbyggere med psykisk lidelse i ulik alder. Denne gruppen er mer brukerstyrt enn de andre gruppene. Gruppen møtes hver torsdag kl.13.00-14.30 her kan man møte opp uten avtale.

Trimgruppe

Her trener man med en veileder og fagperson i tjenesten, med mål om å på sikt kunne trene selvstendig på et treningssenter. Gruppen har maks tre deltakere. Gruppen møtes ukentlig.

Prosjekt X

Prosjekt X er en aktivitetsgruppe for innbyggere under 40 år, med alvorlig psykiske helseplager Dette er en gruppe med maks fem deltakere, hvor målet er et miljøskifte og sosialisering. Vi lytter inn deltakerne sine ønsker i forhold til ulike aktiviteter. Eksempel kan være ulike turer ut (korte), brettspill, fotografi, maling og dagkino. Gruppen har ukentlige treffpunkt.


Publisert: 27.05.2022 13:07:37
Sist endret: 29.06.2022 13:35