Brukerrådet i rus og psykisk helsetjenester

Gjennom brukerrådet kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenesten de mottar fra kommunen. 

Brukerrådet består av 5 representanter for brukere av rus og psykisk helsetjeneste, samt 2 vararepresentanter samt 1 ansatt ved Mikkeltunet som innehar sekretærfunksjon. 

Hva brukerrådet arbeider for

  • Å bedre kommunikasjonen mellom brukere og kommunen
  • Å motvirke fordommer og diskriminering av brukere og personer med rus og psykiske lidelser
  • At brukererfaring inngår som grunnlag for kvalitetsutvikling innenfor hjelsetjenestene i kommunen

Tunet brukercafê

1. mandagen i måneden kl. 1800 møtes vi på Mikkeltunet for sosialisering. Dette er uforpliktende og uten ansatte tilstedet. 

Send din interesse til brukerrådsleder på tlf. 96 22 56 10 for å få videre påmindelser på sms. 

 

MediYoga

Gratis medisinsk yoga (MediYoga) på Kulturstallen hver onsdag kl. 1115-1215. All yoga foregår på stol, så dette er for alle som kunne tenke seg å delta. MediYoga er en vitenskapelig støttet, terapeutisk yoga designet for å gi resultater fra innsiden og ut. 

Ta med egen niste og ta felles lunsj med de andre deltakerne etter kurset om ønskelig.

Sjekk ut Kulturstallen på Facebook for mer informasjon.

Vil du bli med inn i rådet eller har du noe på hjertet?

Er du bruker i tjenesten eller pårørende og ønsker å påvirke kvaliteten på arbeidet som tjenesten utfører?

Ta kontakt med leder av Brukerrådet på tlf. 96 22 56 10 eller mail brukernannestad@gmail.com


Publisert: 29.11.2022 10:47:22
Sist endret: 01.12.2022 09:15