Rus og Psykisk helsetjeneste

Kontaktinformasjon

Ring oss på 406 20 479 mandag, onsdag og fredag kl.10:00 til 12:00 eller send sms med navn så ringer vi deg tilbake. 

Besøksadresse for avtalt møte: 

Mikkel Revs veg 20, 2030 Nannestad

Ved akutt behov må lege/legevakt/ambulanse kontaktes

Om oss

Rus- og psykisk helsetjeneste er en tjeneste for innbyggerne i NannestadVi jobber med å hjelpe mennesker som opplever psykiske vansker og eller vansker med rus og avhengighet, i en kortere eller lengre periode i livet.  

Målet er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet.  

For å få oppfølging fra oss, er det ønskelig med en henvisning fra fastlege, men du kan også selv ta kontakt med oss eller på vegne av noen du bryr deg om.