Rus og Psykisk helsetjeneste

Kontaktinformasjon

Ring eller send oss en sms på 406 20 479 åpen hverdager kl.9:00 til 14:00 

Besøksadresse for avtalt møte 

Mikkel Revs veg 20, 2030 nannestad

Ved akutt behov må lege/legevakt/ambulanse kontaktes

Om oss

Rus- og psykisk helsetjeneste er en tjeneste for innbyggerne i NannestadVi jobber med å hjelpe mennesker som opplever psykiske vansker og eller vansker med rus og avhengighet, i en kortere eller lengre periode i livet.  

Målet er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet.  

For å få oppfølging fra oss, er det ønskelig med en henvisning fra fastlege, men du kan også selv ta kontakt med oss eller på vegne av noen du bryr deg om.