Innhold

Rus og avhengighet

Nannestad kommune tilbyr flere tjenester og aktiviteter til deg som har utfordringer med bruk eller avhengighet til medikamenter, alkohol, illegale rusmidler eller spill. Familie og pårørende kan også ta kontakt for råd og veiledning.

Kontakt oss

For veiledning kan du ringe oss eller sende sms til 406 20 479 hverdager mellom kl. 09:00 og 14:00

Du finner oss i Mikkel revs veg 20 i Nannestad. 

Hva kan jeg få hjelp til?

Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen tilbyr oppfølging i form av:

 • Råd og veiledning til familier, pårørende eller kommunale instanser
 • Hasjavvenningsprogram (HAP), barn og unge 13-23 år
 • Individuelle samtaler
 • Henvise til poliklinisk rusbehandling, rusbehandling i institusjon eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • IP, koordinering og ansvarsgruppe
  • Dagsentertilbud, voksne
  • Oppfølging av gravide med utfordringer med bruk eller avhengighet 

Ambulerende ressursteam i kommunen tilbyr oppfølging i form av:

 • Boveiledning og praktisk bistand 

Hvem kan få hjelp?

Barn, unge og voksne som har utfordringer med bruk eller avhengighet til medikamenter, alkohol, illegale rusmidler eller spill, samt deres familier og pårørende. Du må bo eller oppholde deg i kommunen.

Oppfølgingen fra tjenesten er frivillig, og forutsetter derfor eget ønske og motivasjon om endring. 

Hvordan søker jeg hjelp?

Henvisning til Rus- og psykisk helsetjeneste skjer fortrinnsvis via fastlege eller annen offentlig instans. Dersom henvendelsen omhandler barn og unge kan det tas direkte kontakt med tjenesten.

Henvisningsskjema for voksne

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 21.04.2022 14:03