Rus og psykisk helse

Mikkels Revs veg 20, 2030 Nannestad 
Telefon: 40620479  (09.00 - 14.00)

Postadresse: Teiealleen 31,2030 Nannestad

Innhold

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

 • Pasientundervisning, voksne
 • Kartlegging av psykiske symptomer
 • Individuelle behandlingssamtale med ulik tilnærming
 • Nettverksmøter
 • Bistand i prosess med henvisning til andre kommunale instanser eller spesialisthelsetjeneste
 • IP, koordinering og ansvarsgruppe
 • Kurs i mestring av sosial angst, voksne
 • Kurs i depresjonsmestring (KID), voksne
 • Dagsentertilbud, voksne
 • Friluftsgruppe, voksne
 • Golf som terapi, voksne

 

Personer som:

 • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Henvisning til tjenesten skjer via fastlege eller annen offentlig instans.

Henvisningsskjema for barn pdf.pdf

Henvisningsskjema for voksne pdf.pdf

 

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du fastlege (i normal åpningstid) eventuelt legevakten på telefon 116117.

Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 15.11.2016 15:13