Rus og psykisk helsetjeneste

 

Ambulerende ressursteam

Mikkels Revs veg 20, 2030 Nannestad    Mikkel Revs veg 1, 2030 Nanenstad
Telefon: 40620479  (09.00 - 14.00)    
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad   Postadresse: Postboks 3 ,2031 Nannestad

Innhold

Psykisk helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd. 

Hva kan jeg få hjelp til?

Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen tilbyr oppfølging i form av:

  • Kartlegging av psykiske symptomer
  • Kurs i depresjonsmestring (KID), voksne
  • Individuelle behandlingssamtale med ulik tilnærming
  • Nettverksmøter
  • Bistand i prosess med henvisning til andre kommunale instanser eller spesialisthelsetjeneste
  • IP, koordinering og ansvarsgruppe
  • Dagsentertilbud, voksne
  • Turgruppe og friluftsgruppe, voksne 

Ambulerende ressursteam i kommunen tilbyr oppfølging i form av:

  • Miljøterapeutiske tiltak, boveiledning og praktisk bistand

Barn, unge og voksne som har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager.

Oppfølgingen fra tjenestene er frivillig, og forutsetter derfor eget ønske og motivasjon om endring. Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert. 

Henvisning til Rus- og psykisk helsetjeneste skjer via fastlege eller annen offentlig instans. 

Henvisningsskjema for barn pdf.pdf

Henvisningsskjema for voksne pdf.pdf

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du fastlege (i normal åpningstid) eventuelt legevakten på telefon 116117.

Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statforvalteren.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 27.04.2022 09:47