Priser praktisk bistand/hjemmehjelp

Tjeneste 

Pris 2019 inkl. mva.

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 307
Nøkkelboks* Pris pr. mnd 51
Utkjøring av mat Pris pr. gang 29
Middag Pris pr. porsjon 73
Dessert Pris pr. porsjon 29
Grøt Pris pr. porsjon 34
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 174
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 174
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang 107
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 75
Vask av mopper Pris pr. gang 51
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 391
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 557
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 391

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2017 kr. 93 634 

Fra kr:

Til kr:

 

 

Pris 2019 inkl. mva.

Under 2 G* 0 193 766 Pris pr. mnd. 0
Mellom 2 og 3 G 193 766 290 649 Pris pr. mnd. 587
Mellom 3 og 4 G 290 649 387 532 Pris pr. mnd. 1 214
Mellom 4 og 5 G 387 532 484 415 Pris pr. mnd. 1 640
Over 5 G 484 415   Pris pr. mnd. 2 276

Publisert: 13.08.2018 13:47
Sist endret: 13.08.2018 13:47