Tjeneste 

Pris 2021 inkl. mva.

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 325
Nøkkelboks/e-låser* Pris pr. mnd 53
Utkjøring av mat Pris pr. gang 31
Middag Pris pr. porsjon 77
Dessert Pris pr. porsjon 31
Grøt Pris pr. porsjon 36
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 184
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 184
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert
Pris pr. gang 113
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 79
Vask av mopper Pris pr. gang 53
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 414
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 589
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 414

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2020
kr. 101 351

Fra kr:

Til kr:

 

 

Pris 2021 inkl. mva.

Under 2 G* 0 202 702 Pris pr. mnd. 210
Mellom 2 og 3 G 202 702 304 053 Pris pr. mnd. 621
Mellom 3 og 4 G 304 053 405 404 Pris pr. mnd. 1 286
Mellom 4 og 5 G 405 404 506 755 Pris pr. mnd. 1 737
Over 5 G 506 755   Pris pr. mnd. 2 410

* Pris under 2 G er statens satser. 


Publisert: 13.08.2018 13:47
Sist endret: 29.01.2021 11:48