Tjeneste 

Pris 2020 inkl. mva.

Trygghetsalarm Pris pr. mnd 316
Nøkkelboks* Pris pr. mnd 52
Utkjøring av mat Pris pr. gang 30
Middag Pris pr. porsjon 75
Dessert Pris pr. porsjon 30
Grøt Pris pr. porsjon 35
Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang 179
Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang 179
Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang 110
Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg. 77
Vask av mopper Pris pr. gang 52
Vaktmesteroppdrag Pris pr. oppdrag 403
Innstallasjon av trygghetsalarm   Pris pr. oppdrag 574
Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time 403

Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2019 
kr. 99 858 

Fra kr:

Til kr:

 

 

Pris 2020 inkl. mva.

Under 2 G* 0 199 716 Pris pr. mnd. 210
Mellom 2 og 3 G 199 716 299 574 Pris pr. mnd. 605
Mellom 3 og 4 G 299 574 399 432 Pris pr. mnd. 1 252
Mellom 4 og 5 G 399 432 499 290 Pris pr. mnd. 1 691
Over 5 G 499 290   Pris pr. mnd. 2 347

* Pris under 2 G er statens satser. 


Publisert: 13.08.2018 13:47
Sist endret: 13.08.2018 13:47