Innhold

Bade- og svømmeanlegg

Alle badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder også basseng/boblebad tilknyttet hotell, treningssentre, boligsameie ol. Forskriften er også gjeldende for flytetanker. Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Meldeplikt

Badeanlegg skal meldes til kommunen før de tas i bruk og/eller ved endring i driften. Meldeskjema finner du under.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier

Dusjanlegg kan innebære spredning av legionella via areosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning. Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a

Opplysningsplikt

Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndighetene (Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) om forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Krav om internkontrollsystem

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.
Ha med noe om badevannskvalitet??

Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a

Meldeskjema

Meldeskjema for badeanlegg

Rapporter fra tilsyn

Oppsummeringsrapport Bassengtilsyn 2018.pdf

Bading utendørs

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike overvåker de mest brukte badeplassene i kommunene og tar badevannsprøver hver sommer.Resultatene av badevannsprøvene legges ut på kommunenes nettsider og sendes som pressemelding til distriktets aviser.

Svømmekløe (cerkariedermatitt)

Svømmekløe er et kløende utslett som skyldes en allergisk reaksjon når blodikterlarver trenger inn i huden hos mennesker som bader i ferskvann. Svømmekløe er ikke uvanlig på varme, solrike dager etter bading i ferskvann. Det er ikke farlig å bade i vann der svømmekløe er påvist.

Råd for å unngå svømmekløe:
  • Bad i områder av vannet som ikke inneholder mye snegler, dvs. unngå områder med mye vegetasjon i vannet.
  • Unngå strender som er påvirket av pålandsvind fordi blodikterlarver kan konsentreres i slike områder.Unngå grunne områder der blodikterlarver kan samles, og bad heller fra brygger.
  • Tørk huden med et håndkle med en gang du kommer opp av vannet.
  • Ta en dusj etter bading.
  • En vitenskapelig studie har vist at vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker.
  • Er man sterkt plaget av svømmekløe frarådes bading i områder med mye svømmekløe.
  • Det er vanligvis ikke nødvendig å behandle svømmekløe, men kløestillende midler og allergimedisin (anti-histaminer) kan lindre problemene om utslettet er svært plagsomt.

Mer informasjon

Folkehelseinstituttets temaside om badevann

Folkehelseinstituttets artikkel om svømmekløe 

Badevannsprøver 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver uke 25 2020

Badevannsprøver uke 26 2020

Ekstra prøve Stordammen uke 26

Badevannsprøver uke 27

Badevannsprøver uke 29

Badevannsprøver uke 30 2020

Badevannsprøver uke 31 2020

Badevannsprøver uke 32 2020

Badevannsprøver uke 33.pdf 2020

Badevannsprøver uke 34


Publisert: 17.01.2019 08:55:47
Sist endret: 05.03.2021 07:19