Miljørettet helsevern Øvre Romerike

Andelva

Besøksadresse:

Teiealleen 7/9,
2030 Nannestad

Postadresse:

Postboks 3,
2031 Nannestad

Telefon: 66 10 50 00
E-post:

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er en interkommunal enhet og ivaretar oppgavene for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. Våre oppgaver innen miljørettet helsevern er:

Rådgivning

Gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og innbyggere, skal vi medvirke til å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Vi skal sikre befolkningen mot blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Tilsyn

Vi skal ha oversikt over og fører tilsyn med mange ulike virksomheter. Frem for alt gjelder dette skoler og barnehager, men også virksomheter som for eksempel tatoverings- og hulltakingsvirksomheter, badeanlegg, kjøletårn/scrubbere, solarier etc.

Klagesaksbehandling

Vi behandler klager knyttet til faktorer i miljøet som påvirker folkes helse. Det dreier seg ofte om problemer knyttet til støy, lukt, støv, skadedyr etc.

Deltakelse i plansaker

Vi jobber mest mulig forebyggende med fokus på helse i plan gjennom deltakelse og uttalelser i plansaker.