Innhold

Hva kan et krisesenter tilby?

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Et midlertidig og trygt sted å bo
  • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger og bearbeiding. Det å bli utsatt for kontroll, trakassering, krenkelser av egenverdi er svært nedbrytende. De som lever ofte i slike forhold av hensyn til barna, de er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna. Det å utsettes for vold fra sin partner svært tabubelagt.

Krisesenteret har erfaring med å jobbe med mennesker, og god kjennskap til andre kulturer.

Romerike krisesenter

Vi tilbyr råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger og bearbeiding. Vi kan også tilby et akutt, midlertidig botilbud. Botilbudet er også tilpasset barna dine.

Du kan være anonym. Har du behov for tolk ordner vi dette.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Alle våre tjenester er gratis.

Kontaktinformasjon Romerike krisesenter:

Telefon: 63 81 41 78

http://www.romerike-krisesenter.no/kontakt

 


Publisert: 29.05.2017 09:40:34
Sist endret: 29.05.2017 09:40