Innhold

Pusterommet

Aktiv mot kreft har etablert Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. På pusterommet kan pasienter trene under kyndig veiledning og i trygge rammer, både individuelt og i grupper. å norske kreftsykehus.

Det finnes pusterom blant annet på Ahus, Radiumhospitalet, Ullevål og Rikshospitalet. Dette er ett gratis tilbud, som krever legehenvisning (enten fra sykehus eller fastlege). Det vil gjennomføres en kartleggingssamtale ved oppstart. Se link for mer informasjon om timeplan og åpningstider på de ulike pusterommene.

https://aktivmotkreft.no/pusterommet/

Læring- og mestringskurs

Læring og mestringskurs er et tilbud for pasienter og pårørende som ønsker kunnskap, kompetanse og hjelp til å håndtere utfordringer og endringer i livet knyttet til kreftsykdommen, behandling og rehabilitering. Hensikten er at du som pasient får innsikt og forståelse for å kunne medvirke i egen behandling og ta egne livsmestringsvalg. Du vil også møte pasienter og pårørende i samme situasjon.

Ahus

Pusterommet

Pasienter kan benytte seg av pusterommet opp til 1 år etter kurativ behandling. De som er ikke blir friske av sin kreftsykdom kan trene så lenge de ønsker. Det er ett krav at pasienten må klare å trene forsvarlig på egenhånd. For mer informasjon kontakt Pusterommet Ahus 67966167. 

Pusterommet på Ahus er åpent mandag- torsdag kl 08.30 – 15.15 og fredag kl 08.30-12.00.

Læring og mestring

Lærings- og mestringskursene er i regi av de ulike fagavdelingene som selv legger ut informasjon om kurs. Her finnes blant annet mestringskurs for

 • tarmkreftopererte (i regi av gastrokir. Poliklinikk) to ganger i året
 • brystkreftpasienter (i regi av avd. for bryst og endokrin) fire ganger i året
 • Å leve med kreftsykdom (I regi av onkologisk poliklinikk) to ganger i året
 • Kurs for pasienter med prostatakreft (I regi av urologisk avdeling) to ganger i året
 • Blærekreftpasienter ( i regi av urologisk avdeling) to ganger i året

På Ahus ligger læring- og mestringssenteret i Glassgata, Helsetorget mellom behandlingsbygg 1 og 2.

For informasjon om tidspunkt, egenandel og påmelding ta kontakt med den aktuelle poliklinikken eller se denne linken: Læring- og mestringssenteret

Forløpskoordinatorer

Vi venter på informasjon og oversikt fra Ahus over forløpskoordinatorene.

Møtepunktet

Møtepunkteter en tjeneste der pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv likepersontjeneste, gjennom ulike brukerorganisasjoner. Kontoret ligger sentralt plassert i glassgata på Ahus. Møtepunktet er åpent Tirsdag, onsdag, torsdag, på dagtid/kveldstid fra kl. 11.00 – 14.00 og fra kl. 18.00 – 19.30. 

Møtepunktet

Palliativt team

Palliativt senter på Ahus består av tre seksjoner: sengepost, legeseksjon og palliativt team. Inneteamet har konsultativ virksomhet inne på sykehuset, og uteteamet har poliklinikk og hjemmebesøk. I teamene jobber lege og sykepleier sammen i tett samarbeid med sosionomer. Pasientgrunnlaget er pasienter som ikke blir friske av sin kreftsykdom eller andre alvorlige sykdommer.

Det henvises fra fastlege/tilsynslege  eller behandlende lege på sykehus. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Palliativt Team på tlf 67968957

Sorgstøtte

Enhet for sorgstøtte gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. For å vurdere om de har et egnet tilbud til deg, må de ha henvisning fra din fastlege. Du får skriftlig tilbakemelding om et eventuelt tilbud. Grunnet kapasitet har enhet for sorgstøtte Ahus en øvre aldergrense på 60 år. Tlf Sorgstøtte Ahus 67968601

Sorgstøtte Ahus

Radiumhospitalet

Pusterommet

Pusterommet gir tilbud inntil 6 måneder etter avsluttet behandling. For mer informasjon kontakt spesialfysioterapeut Live Grete Kjellsen eller idrettspedagog Randi Bergersen Tlf 22934708/22934709

Læring og mestring

Læring og mestringskurs: tilbud for pasienter og pårørende om livet knyttet til kreftsykdommen, behandling og rehabilitering. Egenandel for kursene er 351 kr, gratis om du har frikort. 

Her finnes mestringskurs for ØNH kreft, Sarkom, gynekologisk kreft, lungekreft, arvelig kreft, Prostatakreft, tarmkreft, hjernesvulst, brystkreft, stamcelletransplantasjon, nevroendokrin kreft, stomi , fatigue og mindfulnes.

Læring- og mestringssenteret

Å leve med kreft 

Det finnes også andre tilbud knyttet til det å leve med kreft samt kulturelle tilbud på Vardesenteret Radiumhospitalet:

 • Samtalegruppe for voksne pårørende til personer med kreft. Tilbudet er gratis og gruppen møtes 4-5 ganger fra kl 14.00-15.00 på Vardesenteret. Ledes av psykolog. Påmelding 974 00 440
 • Psykologisk rådgivning for pasienter. Dette er individuelle timer og krever legehenvisning. Kontaktinformasjon 22 93 59 22
 • Sexolog  (Til pas. som har eller har hatt kreft. Krever legehenvisning)
 • Likepersontjeneste (tirsdag, onsdag og torsdag kl 10-14 + 17-20)
 • Kreftforeningens frivillige og rådgivere bemanner vardesenteret (man-tors 09-16 + 17-20. Fredager 09-15)
 • Billedgruppe (tirsdager fra kl 13.30-15-00. Kontaktinfo 22935362)
 • Aktivitet/hobbyrommet (man og tirs kl 10-12 + ons og tors 13.30-15.00. Rom C250. Kontaktinfo 22935357/62)
 • Radiumhospitalet har også Temakvelder, Strikkecafe og kor. Se kalender for mer info.

 

Vardesenteret

Vardesenteret er et senter for kreftrammede og pårørende - et sted å hente krefter.Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis? Det finnes vardesenter på blant annet Ullevål og Radiumhospitalet. Se link for tilbud og aktiviteter: 

https://kreftforeningen.no/vardesenteret/wp-content/uploads/2020/01/Vardesenteret-i-Oslo-–-Radiumhospitalet-og-Ullevål-–-program-for-våren-2020.pdf

Seksjon for seneffekter

Seneffekter etter kreftbehandling kan oppstå under eller like etter kreftbehandlingen og vare mer enn ett år etter avsluttet behandling. De kan også oppstå flere år etter avsluttet kreftbehandling. Radiumhospitalet har en poliklinikk for vurdering av seneffekter. Eksempler på seneffekter kan være fatigue/kronisk tretthet, muskel/skjelettplager etter strålebehandling, perifere nerveskader/smerter, lymfeødem eller mer sammensatte symptombilder/seneffekter. Kreves legehenvisning.

Sekson for seneffekter 

Rikshospitalet

Pusterommet

Pusterommet i skogen er lokalisert i Gaustadskogen utenfor Kvinne- og barneklinikken ved Rikshospitalet. Rikshospitalets Pusterom er utendørs – atrier, uteområder og en aktivitetsløype til mestring og glede for pasienter og pårørende på Rikshospitalet, samt for barn og voksne i nærområdet! Alle er velkommen og all aktivitet skjer på eget ansvar.

Læring og mestring

På  Rikshospitalet ligger næring- og mestringsenteret 1 etg – DO 1019

For mer informasjon, kontakt og oversikt over arrangementer

https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer

Ullevål

Pusterommet

Pusterommet gir tilbud inntil 4 måneder etter avsluttet behandling. For mer informasjon kontakt Spesialfysioterapeut Ingvild Vernum Amundsen Tlf 23026616

Læring og mestring

På Ullevål og Radiumhospitalet er lærings-og mestringstilbudene knyttet opp mot Vardesenteret og Pusterommet

For mer informasjon, kontakt og oversikt over arrangementer, se også kalender tor tidspunkt og påmelding

Læring- og mestringssenteret

Å leve med kreft

Det finnes også andre tilbud knyttet til det å leve med kreft på Vardesenteret Ullevål 

 • Likepersontjeneste (onsdager fra 10.00-14.00)
 • Kreftforeningens frivillige og rådgivere bemanner Vardesenteret (man 12-15 + tirs og ons 09-15)
 • Look good feel better (Torsdager 13.00-15.00 – 28/2, 4/4 og 16/5). Påmelding 23 02 66 00)

Vardesenteret 

er et senter for kreftrammede og pårørende - et sted å hente krefter.Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis? 

Det finnes vardesenter på blant annet Ullevål og Radiumhospitalet. Se link for tilbud og aktiviteter: 

https://kreftforeningen.no/vardesenteret/

 

Aker

Seksjon Raskere tilbake/Kreftrehabilitering

Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter. Kurs som går over 7 uker, med oppmøte en dag i uken i tidsrommet 9.00 - 14.00. Før oppstart har du en individuell samtale med sosionom samt fysisk test i regi av fysioterapeut. Tilbudet er tilpasset ulike diagnosegrupper. For tiden er det brystkreft, gynekologisk kreft, blodkreft/lymfekreft og mage/tarm kreft. Målgruppen er pasienter i yrkesaktiv alder som har gjennomgått kreftbehandling og som skal tilbake til lønnet arbeid. Det kreves henvisning fra lege. Egenandel og frikort gjelder.

Raskere tilbake

Lovisenberg sykehus

Lovisenberg livshjelpsenter

Tilbud til pasienter med kreft eller alvorlig nevrologisk sykdom. Livshjelpsenteret ivaretar den dagbaserte lindrende behandlingen ved dagopphold en dag pr uke, poliklinikk og kurs. 

Livshjelpsenteret er et tilbud for:

 • Palliative pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom som har fysiske, psykisk, sosiale eller eksistensielle behov.
 • Pasienter i tidlig palliativ fase med behov for rådgivning.
 • Pårørende til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom med behov for rådgivning.

https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-livshjelpsenter#les-mer-om-lovisenberg-livshjelpsenter

Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet

Søknadsskjema til livshjelpesenteret/dagenhet

Hospice Lovisenberg

Døgnenheten er et tilbud til pasienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg. De tilbyr 1-2 ukers opphold. Kriterier er Preterminale/terminale pasienter med komplekse behov for lindrende behandling, pleie og omsorg eller Pasienter med behov for avansert helhetlig smerte- og symptomlindring. Alle pasienter må søkes fra lege.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhet

 Søknadsskjema hospice/døgnenhet


Publisert: 04.12.2018 13:30:19
Sist endret: 29.06.2020 08:52