Innhold

Målet med rehabilitering er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Rehabilitering handler om både medisinske, sosiale og psykososiale behov og kan omfatte:

 • aktivitet og opptrening under og etter behandling
 • å snakke med noen som har opplevd det samme som deg
 • veiledning fra fagpersoner som sexolog, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller kreftkoordinator
 • tilpasning av kostholdet ditt
 • hjelp til å takle en ny situasjon praktisk eller økonomisk
 • tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen
 • tilrettelegging av hjemmet og praktiske hjelpemidler

Har du behov for det, kan legen henvise deg til fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sexolog, psykolog eller psykiatrisk sykepleier.

Etter endt behandling, kan legen henvise deg videre til rehabiliteringsopphold dersom du har behov for det.

Mer informasjon om rehabilitering  

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring ved å tilby ulike kurs tilrettelagt for deg som har, eller har hatt kreft. Montebellosenteret har også tilbud til familier med barn. Du kan ta med deg pårørende på kursene. Montebellosenteret ligger på Mesnali i Ringsaker Kommune. For kursopphold på Montebellosenteret må du være selvhjulpen i det daglige. Søkeren fyller selv ut ett søknadsskjema med utfylt blankett med legeerklæring fra fastlege eller sykehuslege. Skjemaene sendes senest 5 uker før kursstart. Egenandel på 167 kr/døgn for pas. og 112 kr/døgn for pårørende. Ingen egenandel for barn under 15 år.

Kursoversikt Montebellosenteret

 

For rehabiliteringsopphold ved kreftsykdom har helse Sør-Øst avtale med private rehabiliteringsinstitusjoner.

 • LHL sykehuset Gardermoen
 • Ringen rehabiliteringssenter (v/Moelv i Hedmark)
 • Stiftelsen Catosenteret (Son i Vestby)
 • Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken
 • Unicare Jeløy (Moss)
 • Unicare Landaasen (Mellom Gjøvik og Dokka)
 • Unicare Steffensrud (Sør for Gjøvik)

De ulike institusjonene kan ha ulike inntakskriterier, ventelister og henvisningsrutiner. Ring 800 30 061 for å få informasjon om hvilke muligheter som finnes og hvordan du skal gå frem for å søke rehabilitering eller ta kontakt med lege eller kreftkoordinator.

Informasjon om de ulike institusjonene 

AKTIVinstruktørene har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling. Nærmeste aktiv instruktør er Eidsvoll og Ullensaker. Aktiv instruktør har egenandel. Se link for nærmere info: AKTIVinstuktør

Sjukt sprek

Sjukt Sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft. Sjukt Sprek Oslo trener sammen to ganger i uken. Mandager på Friskis of svettis på Majorstuen og onsdager på Aktvitetshuset K1 på Tøyen.

For mer info se link eller ta kontakt med kontaktperson for Sjukt Sprek Oslo Frøya Homlong (tlf.: 95144919). Du kan også nå Sjukt Sprek Oslo på e-post: sjuktsprekoslo@ungkreft.no

Sjukt sprek


Publisert: 04.12.2018 13:48:49
Sist endret: 10.09.2020 10:37