Innhold

Næring

Du kan få legen din (enten fastlege eller behandlende lege på sykehuset) til å søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept. 

Det er viktig at lege både skriver blå resept og søker til Helfo samtidig.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker. 

Når søknaden er ferdig vurdert av Helfo, vil du motta et vedtaksbrev i posten. Hvis søknaden er innvilget må dette vises frem på apoteket hver gang du henter næringsmidlet. 

Det er bare ved bestemte sykdommer eller tilstander at du kan få dekket utgifter. Blant annet kreft.

Du betaler bare egenandel når næringsmidlet utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for egenandelstak 1.

Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale. 

For mer informasjon om dekning av næringsmidler se: 

https://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/dekning-av-utgifter-til-naeringsmidler 

Hjemlevering av næringsmidler

Både Mediq og Boots homecare leverer blåreseptvarer hjem på døren kostnadsfritt. De forskutterer også varer slik at man kan bestille hjemlevering samme dag legen har skrevet resept - selv om man ikke har fått innvilget vedtak fra Helfo ennå. Dersom man mot formodning ikke skulle få dette innvilget fra Helfo må man betale varene i sin helhet, slik som på vanlig apotekutsalg. De kan også ta ansvaret for fornying av resepter. Man kan selv ta direkte kontakt og bestille hjemlevering. 

For mer informasjon se disse linkene: 

https://www.mediqnorge.no/Privat/Ernaering 

https://bootshomecare.no/

Kurs

Kurs på Vardesenteret Radiumhospitalet og Ullevål:

  • Inspirasjon til ett sunnere kosthold
  • Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold ved kreft. Teoretisk og praktisk matlaging.
  • Ved ønske om generell ernæringsrådgivning/samtale med klinisk ernæringsfysiolog ta direkte kontakt med Susanne Weedon-Fekjær 906 82 118 

Alle tilbudene er gratis og åpent for pasient og pårørende. Noen krever direkte påmelding på telefon, andre ingen påmelding. Se ytterliggere info om dette samt dato under arrangement.


Publisert: 04.12.2018 13:59:02
Sist endret: 26.04.2021 10:53