Innhold

Kreftforeningen

Temakafe for kreftpasienter, pårørende  og etterlatte på frivillighetssentralen i Ullensaker en gang i måneden med fokus på ulike temaer.  Dette er felles for kommunene på øvre romerike. Det er gratis og krever ingen påmelding.  Se kalender for tidspunkt. 

Kreftforeningen samarbeider med 16  pasient-og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende.  De fleste er diagnoseavhengige. Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser.

For mer info om de ulike pasientforeningene https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/pasientforeninger/

Treffpunkt

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Treffpunkt finner sted en til to kvelder i måneden på Sagdalen skole på Strømmen og varer normalt i to timer. Se kalender for tidspunkt

https://kreftforeningen.no/arrangementer/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-pa-romerike/

Det finnes blant annet brosjyrer om ulike kreftdiagnoser, om ulike behandlinger, om rettigheter, pårørende, barn og ungdom, om ulike temaer, kreftforeningens tilbud og forebygge kreft. Det finnes også brosjyrer på andre språk.

https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/

KOMP er en dataskjerm med innebygd teknologi som gjør det mulig å ha sosial kontakt med familie, venner og andre – selv om man ikke kommer seg ut. Den er skreddersydd for seniorer med begrensede digitale ferdigheter og redusert syn, hørsel eller motorikk. KOMP ser ut som et stort nettbrett, men er vesentlig enklere i bruk. Man trenger kun å slå den av og på – familie eller venner tar seg av resten fra en app. Lånes ut av kreftforeningen til eldre som har eller har hatt kreft.

https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/komp-for-eldre-hold-kontakten-med-familien/

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Kreftpasienten må være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger etter sykdom og behandling. 

https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/okonomisk-stotte-fra-kreftforeningen/

Kreftforeningens retthjelp

Kreftforeningen tilbyr gratis juridisk rådgivning for kreftpasienter og pårørende.

Når sykdom rammer er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. På Vardesenteret Radiumhospitalet kan du snakke med en jurist som kan hjelpe deg. Tilbudet er gratis.

For mer informasjon og kontakt: 

Kreftforeningens rettshjelp

Kreftforeningens rådgivertjeneste 

Kreftforeningens rådgivertjeneste har spesialsykepleiere, sosionomer og jurister, og er et tilbud til alle som trenger informasjon om kreft og kreftrelaterte temaer. De kan gi råd og veiledning om dine rettigheter og muligheter. Du trenger ikke vite hva du skal spørre om, det kan være du bare har behov for å snakke med noen. Man kan ta kontakt enten via telefon, e-post, Chat eller Kreftforeningens Facebook-side. 

Se link for mer informasjon 

https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/rad-fra-fagfolk/


Publisert: 04.12.2018 13:15:23
Sist endret: 29.06.2020 08:45