Innhold

Friskliv

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud.

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral. Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en strukturert helsesamtale

  • Frislivsentralen har en fast ukeplan der man i oppstartsamtalen ser hva som kan passe for seg å følge i denne 12-ukers perioden. Egenandel 390 kr.

Se link for timeplan Frisklivsentralen

Frisklivsentralen i Nannestad

Epost: merete.jaeger@nannestad.kommune.no

Tlf. 903 66 268

 

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet. Den skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp. Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner. Frivilligsentralen er en selvstendig enhet som bygger på engasjement og motivasjon.

Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt med din lokale sentral.

Sentralene trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner. 

Det koster ingenting å være med på Frivillighetssentralens egne aktiviteter og det er bare å møte opp. Det arrangeres også mange utflukter, disse må man betale for.

Frivillighetssentralen ligger rett innenfor biblioteket og er åpent man-tors 08.30-15.30 og fredag 08.30-12.00

For oversikt over tilbud og aktiviteter se:

Nannestad frivilligsentral

Kommunal fysio- og ergoterapi

Man kan selv ta kontakt med kommunens fysio- og ergoterapitjeneste. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Det kan være ventetid og fysio- og ergoterapitjenesten gjør fortløpende prioriteringer. 

Kommunal fysioterapi tilbyr balansegrupper (se link for mer info) og hverdagsrehabilitering. Kommunal fysioterapi gir fortrinnsvis et tilbud til pasienter som ikke greier å benytte et institutt. Ergoterapitjenesten kan bidra med bl.a. tilrettelegginger i bolig og hjelpemidler, samt deltar i hverdagsrehabilitering.

For mer informasjon se link eller kontakt Fysio- og ergoterapitjenesten Nannestad kommune på tlf. 66105200. Du blir da satt over til fysioterapitjenesten hvis de er ledige. Hvis ikke kan beskjed legges igjen.

Informasjon om kommunal fysioterapi og ergoterapi

Pasienter som kan benytte et fysikalsk institutt kan selv ta direkte kontakt, uten henvisning.

Fysioterapeuter med dritstilskudd

Familieteamet

Familieteamet i Nannestad tilbyr 6-8 samtaler innenfor en periode på 3 måneder der par/familier med barn i barnehage eller skolealder trenger veiledning i forhold til tematikk som kommunikasjon, samspill, samliv og barneoppdragelse. Familieteamet kan kontaktes gjennom Helsestasjon, gjerne gjennom den Helsesøsteren som tilhører skolen/barnehagen til barnet eller via kreftkoordinator.

Familieteamet holder til i lokalene til Familiesenteret I Nannestad.  

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten i kommunen har blant annet ansvaret for søknad og innvilgelse av BPA, avlastning og støttekontaktordningen. 

For brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning og støttekontakt søker bruker man «søknad om helse og omsorgstjenester» og sender dette i papir til kommunen.

Ytterligere informasjon om de ulike ordningene , eller ta kontakt med Miljøtjenesten Ann Elisabeth Wasa på tlf 66 10 52 31 

Omsorgsstønad

Informasjon om omsorgsstønad/lønn

TT-kort 

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. 

TT kort må søkes om til Fylkeskommunen ved å selv fylle ut en egenerklæring samt legeerklæring som sammen sendes pr post. For å få innvilget TT kort må funksjonshemningen antas å vare minimum to år.

Søke om TT-kort

Parkeringstillatelse

Har du utfordringer knyttet til å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse, slik at du kan parkere på parkeringsplasser merket for funksjonshemmede.

Mer informasjon om parkeringstillatelse 


Publisert: 04.12.2018 14:00:34
Sist endret: 01.03.2021 14:33