Innhold

Barnekreftforeningen har en rekke tilbud til sine medlemmer. Som for eksempel:

  • Foreldrekvelder på sykehusene der "likepersoner" møter foreldre til en  uformell samling rundt kjøkkenbordet  med pizza og brus. 
  • Tilgjengelige "likepersoner" utenfor sykehusene
  • Seminarer for foreldre og deres støttespillere. Som f. eks seneffektskurs.
  • Diverse samlinger hvor familiene/foreldrene får treffe hverandre og får  positive avbrekk i hverdagen utenfor sykehuset. Det kan være mamma/pappa-treff, teaterforestillinger, show,  weekendsamlinger på hoteller, tivoli, båttur, klatrepark og mye annet.
  • Hver sommer arrangerer vi "Ferie med mening" (FMM) for familier med barn/ungdom under behandling eller nylig avsluttet behandling.
  • 2 timer gratis juridisk bistand gjennom en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS.
  • Vi har en leilighet i nærheten av Rikshospitalet, som familier som bor langt unna kan disponere for å komme seg litt vekk fra sykehushverdagen.
  • Sorgtilbud til familier som har mistet sitt barn av kreft.

På barnekreftforeningens facebookside: barnekreftforeningen.oslo.akershus, postes det blant annet innlegg fra arrangementer, relevante artikler og informasjon.

På barnekreftforeninges nettside finner du nyttig informasjonsmateriell og aktiviteter. 

Avansert hjemmesykehus er et tilbud til barn og ungdom med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåkning, behandling eller pleie og der andre forhold er slik at pasienten kan være hjemme.

Hjemmesykehus er et alternativ til opphold på sykehus. Hva de kan tilby vurderes ut fra barnets behov, geografiske forhold og kapasitet.

Avansert hjemmesykehus er åpent alle dager hele året fra 07.30-22-30. Ta kontakt på tlf 67962109/90296131


Publisert: 04.12.2018 13:53:03
Sist endret: 04.12.2018 13:53