Kontaktinformasjon:

Line Finstad
08:00 - 15:00

Mandag-Tirsdag-Torsdag-Fredag

Telefon: 66105267/909 40 401
E-post

Besøksadresse:

Mikkel Revs veg 2
2030 Nannestad

Hva gjør en kreftkoordinator:

 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke/pårørende (barn/ungdom/voksne) 
 •  Informasjon og svare på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
 • Tilrettelegge for avslutning av livet (hjemme eller institusjon)
 • Støttesamtaler – før/under/etter behandling
 • Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene
 • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg – i eget hjem og i institusjon
 • Hjemmebesøk
 • Veiledning/undervisning av ansatte i pleie/omsorgstjenesten og evt. ansatte i andre kommunale instanser etter behov

Hvordan komme i kontakt med kreftkoordinator:

 • Alle kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator uten henvisning uavhengig av om du er pasient eller hvilken relasjon du har til pasienten
 • Kreftkoordinator følger opp alle pasienter og pårørende som bor eller oppholder seg i kommunen som er rammet av kreftsykdom uavhengig av alder
 • Enten man er i utredning for kreft, under behandling, ferdig behandlet, er under rehabilitering eller ikke blir frisk av din kreftsykdom samt etterlatte
 • Tjenesten er gratis

Kalender

Se flere