Helse

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad - telefon 66 10 52 00 - e-post

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kreftkoordinator jobber i 50 % stilling 

Hun har kontorplass på Nannestad sykehjem.

Arbeidstid kl. 8.00-15.30 følgende dager:
•    Oddetallsuker (f.o.m. uke 21): Tirsdager og torsdager
•    Partallsuker: Mandager, onsdager og fredager

Kontakt:
•    E-post: line.finstad@nannestad.kommune.no
•    Mobiltlf.: 909 40 401
•    Kontor: 66 10 5267

De viktigste oppgavene til kreftkoordinator er:
•    Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke/pårørende (barn/ungdom/voksne)
•    Informasjon og svare på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
•    Tilrettelegge for avslutning av livet (hjemme eller institusjon)
•    Støttesamtaler – før/under/etter behandling
•    Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene
•    Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg – i eget hjem og i institusjon
•    Hjemmebesøk
•    Veiledning/undervisning av ansatte i pleie/omsorgstjenesten og evt. ansatte i andre kommunale instanser etter behov


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 08.01.2019 11:18