Kontaktinformasjon:

Line Finstad

Telefon: 909 40 401

E-post

Ved avtale finner du kreftkoordinator i bygget til pleie- og omsorgssenteret i Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad

Om kreftkoordinator:

Kreftkoordinatoren er utdannet kreftsykepleier. Kreftkoordinatoren følger opp alle pasienter og pårørende som bor eller oppholder seg i kommunen som er rammet av kreftsykdom. Oppfølgingen foregår i stor grad ved at kreftkoordinatoren kommer på hjemmebesøk til de som er rammet av kreft.

Tjenesten er gratis og krever ingen henvisning. Kreftkoordinatoren koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende.