MERK! Dersom elektronisk meldingsutveksling ikke fungerer skal telefon benyttes, jf. utskrivningsrutine PLO-meldinger (EQS dokument 24289)

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet 66 10 52 00  (faks: 66 10 50 11)

Ingun Nordengen, leder koordinerende enhet (meldingsansvarlig), tlf 66 10 52 41 (kl.09.00 – 14.30)

Nina Lyshaug, enhetsleder hjemmesykepleien (meldingsansvarlig), tlf 66 10 52 40 (kl.08.00 – 14.30)

Vakttelefoner kveld/helg

Sykehjemmet tlf 66 10 52 00

Hjemmesykepleien vakttelefon tlf 91 86 82 62

Miljøtjenesten vakttelefon 91 82 92 13

Virksomhet Helse og Miljøtjenesten

Postadresse:
Postboks 3
2031 Nannestad

Kommunal akutt døgnplass (KAD/KØH )

Du finner informasjon om kontaktinformasjon her

Multidoseapotek

Norsk medisinaldepot (NMD) 24 05 30 00 (faks: 24 05 32 51)

Rus- og psykisk helsetjeneste

Mariette N. Habberstad, enhetsleder, tlf. 97 74 22 26

Ola Halse Kneppe (forløpskoordinator) tlf. 469 50 467

Vakttelefon ( mandag, onsdag og fredag kl.10:00 til 12:00 eller send sms med navn og nummer så ringer vi deg tilbake.): 40 62 04 79

Postadresse:
Postboks 3
2031 Nannestad

Ambulerende Ressursteam

47 78 60 49 

Helsestasjonstjenester og jordmortjeneste

Helsestasjon (Kl. 09.00 – 14.00) tlf 66 10 53 38 (resepsjon)

Enhetsleder Anne Line Gjersum, tlf 66 10 53 40

Jordmortjenesten tlf 66 10 53 39

Karoline Oustad-Nordli
Karin Biek

Postadresse:
Postboks 3
2031 Nannestad

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i Nannestad

Kommuneoverlege 

Matilde Risopatron Berg, tlf  90 98 23 68

Smittesporing

Smittesporingstelefon 47793868

Fastleger

Fastlegene i Nannestad


Publisert: 23.10.2020 07:46:30
Sist endret: 29.11.2022 15:24