Helse

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad - telefon 66 10 52 00  - e-post

Avd. 1.Midt/skjermet enhet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16, 
Avd. 2.Midt: 66 10 52 17, 
Avd. 1.Øst: 66 10 52 15, 
Avd. 2.Øst: 66 10 52 18

Hjelpemidler 66 10 52 70

Innhold

Konsulent for funksjonshemmede er saksbehandler for søknader om avlastning, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA), og kan gi informasjon om disse tjenestene.

I tillegg kan konsulent for funksjonshemmede gi informasjon om Individuell plan (IP).

Informasjon angående verge, finnes i Vergemålsportalen.

Tjenesteerklæring - koorinator.pdf

Ip-koordinator søknad.pdf


Publisert: 22.08.2017 11:19:34
Sist endret: 22.08.2017 11:19