Har du en kjent diagnose eller kronisk sykdom og har behov for akutt hjelp kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold i form av akuttplass på sykehjem slik at du slipper å legges inn på sykehus.

Formålet med tjensten er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø.

Hvem kan få tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold?
  • Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.
  • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse o.l.
  • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.
Hvordan kan man få tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold?

Kontakt fastlegen din eller legevakt.

Legen vil før en eventuell innleggelse vurdere:

  • hvor alvorlig tilstanden din er.
  • om du har funksjonssvikt.
  • din tidligere sykehistorie.
  • din psykiske og kognitive tilstand.
  • om det er forsvarlig å velge dette tilbudet framfor sykehusinnleggelse.

Legen skal sørge for en plan på observasjon og behandling for det første døgnet etter innleggelse.

Pris

Opphold ved kommunens øyeblikkelig hjelp døgnopphold-avdeling er gratis.

Klage

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Klagen sendes til kommunen eller direkte til avdelingen for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Dersom klagen blir avvist, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7

Kontaktinformasjon til avdelingen

  • Telefon: 908 20 385
  • Adresse: Helsehuset, Ragnar Strømsveg 6, 1. etg.

Publisert: 20.02.2017 10:02:54
Sist endret: 16.11.2022 14:33