Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som på grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder.

Når det oppstår et behov for helsehjelp og vi blir kontaktet vil vi dra ut og kartlegge behovene for våre tjenester.  


Publisert: 30.05.2022 10:21:02
Sist endret: 30.05.2022 10:21